เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม

RIANNOK.COM (เรียนนอก.คอมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ได้เป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในแต่ละประเทศ ดังนี้


สหรัฐอเมริกา(USA)
 เช่น ELS, FLS, Intrax, EC English, Kaplan International English, Embassy English, ILSC, Navitas English, Kingston College, 
Sprachcaffe Language Plus, Language Studies International (LSI), Language Systens International (LSI), INTO English, INTO Oregon State University (OSU), INTO University of South Florida (USF), INTO Colorado State University (CSU), INTO Marshall University (MU), INTO George Mason University (GMU), INTO Drew University (DU), San Jose State University, University of Massachusetts - UMass Lowell, University of Massachusetts - UMass Dartmouth, University of Massachusetts - UMass Boston, James Madison University International Center, University of Vermont, Long Island University Brooklyn, University of Southern Maine, Roosevelt University, Royal Roads University, Wineder University, The State University of New York - Fredonia, The State University of New York - Oswego, Golden Gate University, University of Tampa, Indiana University and Puedue University - Fort Wayne, , , UCLA (University of California, Los Angeles) - Extension, UCSD (University of California, San Diego) - Extension, The University of Tennessee at Martin (UTM), Northeastern University (NU), University of New Haven (UNH), San Diego State University (SDSU), New York Film Academy, International Language Institute in Washington, DC (ILI), Zoni Language Centers, CAL AMERICA, California Lutheran University (CLU), Highline Community College และอื่นๆอีกมากมาย


อังกฤษ(UNITED KINGDOM)
, เช่น EC English, Kaplan International English, Embassy English, The Burlington School of English, Wimbledon School of English, Bloomsbury International, lila, Chester English, Kingston College, Sprachcaffe Language Plus, INTO English, Unversity of East Anglia (UEA), Glasgow Caledonian University (GCU), Queen's University of Belfast (QUB), City University of London, Univrsiyt of Exeter, INTO Manchester, The University of  Manchester Manchester Metropolitan University, Newcastle University, University of Stirling, Univrsiyt of Gloucestershire, Birminghan City University, Brunel University London, Anglia Ruskin Univerisity, The Univrsity of Winchester, Univeristy of Central Lancashire (UCLan), Middlesex Univercity London, Liverpool John Moores University, Sheffield Hallam University, University of Sunderland, University of Wolverhampton, Swansea Uiversity, Plymouth University, The University College Dublin, York SJ University, University of Leeds, Kingston University London, The Univrsity of Sheffield, University of Sussex, Unversity of Surrey, University of Leicester, Lascanter Univrsity, Keele University, Coventry University LondonUniversity of HuddlesfieldUniversity of Lincoln, Trinity College Dublin, Leicester College, West London Colleges, London School of Comerce และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย

แคนาดา(CANADA), เช่น EC English, Kaplan International English, Embassy English, ILSC, Tamwood International College, Vancouver English Center, International House Vancouver, LSI, Greystone College, Royal Roads University, Trinity Western Univesity, Thompson River University, School District No. 22 (Vernon), Golden Hills Shool และอื่นๆอีกมากมาย 

 


ออสเตรเลีย(AUSTRALIA)
เช่น
KAPLAN International English, Embassy English, Navitas English, ILSC, Aility English, Brown EnglishLangauge School, Imagine Education Australia, Academia International, Acess Langauge Centre, English Language Company, Impact English College, Viva college, Performance English, Discover English, Universal Institute of Technology, Ozford English Language, Australain Pacific College, Apple Study Group, Cmabridge International College, Lloyds International College, Syndey Of English College, William Anglis s Institut, Holmesglen, Box Hill Institute, Phoenix Academy, Nova Institue of Technology, ELS Language Centers, Bond University, Charles Sturt University, University of Southern Queensland, University of Woollongong, Southern Cross University, Swinburne University, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)University, Queensland University of Technology, Deakin University, Curtin University, Monash University, Le Trube University, Charles Darwin University, James Cook University, , และอื่นๆอีกมากมาย


นิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND)
เช่น Embassy English, Kaplan International English, Wilkin's School if English, Kiwi , Christchurch College of English, New Zealand Language Cntre, Otago Polytechnic, The University of Otago, The University of Auckland, Massey University, Unitech Institute of Technology และอื่นๆอีกมากมาย


จีน (CHINA)
เช่น 
Sprachcaffe Language Plus, Qingdao Technological University Qindao College, Beijing Foreign Studies University,Dongbei University of Finance and Economics, Nankai University และอื่นๆอีกมากมาย


สิงค์โปร (SINGAPORE)
เช่น
KAPLAN International Colleges, Dimension International College, Amity Global Business School, Raffles International College  เป็นต้น

ฟิลิปปินส์ (PHILLIPINES)
เช่น SME Education , Philinter (CEBU) เป็นต้น

สวิสเซอร์แลนด์ (SWISS)
เช่น HTMi Hotel and Tourism Management Institute , B.H.M.S. Business & Hotel Management School เป็นต้น

ฝรั่งเศส (FRANCE)
 
เช่น Le Cordon Bleu, Sprachcaffe Language Plus เป็นต้น

เรียนนอก.คอม (TIE) ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ดำเนินกจการมมานานกว่า 15 ปี...บริการปรึกษาฟรี !! 02 645 2041-2 l 094 256 1536 ได้ทำหน้าที่ในการแนะแนวแก่นิสิตนักศึกษาจำนวนมากเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ, นอกจากการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแล้ว เรียนนอก.คอม ยังให้บริการจัดหาที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน รถรับส่งและการทำวีซ่าโดยที่ผู้สมัครใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างไร การสมัครเรียนโดยตัวเองหรือผ่านการให้บริการสมัครจากเรียนนอก.คอม ผู้สมัครจะเสียค่าใช้จ่ายเท่ากัน แต่การสมัครใช้บริการจากตัวแทนเราจะได้รับบริการที่ครบวงจรโดยที่ผู้สมัครไม่ต้องดำเนินการเองอันเป็นการประหยัดเวลาและได้รับการบริการที่ถูกต้องจากผู้มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างเรา นอกจากการแนะนำเรื่องเรียนต่อด้านภาษา. ปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว เรายังมีโปรแกรมออแพร์ (AUPAIR) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การจัดการของ AUPAIRCARE ซึ่งผู้ที่ผ่านการตอบรับจะได้เดินทางโดยตั๋วเครื่องบินฟรี ที่พักอย่างดีในบ้านของโฮสท์แฟมิลี่ (HOST FAMILY) ได้เงินสนับสนุนด้านการเรียนภาษาระยะสั้นและได้รับรายได้เดือนละประมาณ US$ 800-1000 ต่อเดือน ผู้สมัครส่วนมากเป็นนักศึกษาระดับปริญญษตรี และโท โดยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีพอประมาณและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กเล็กมาพอสมควร  นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ DEMI PAIR ในประเทศออสเตรเลียเป็นทางเหลืออีกด้วย ในเวบไซต์ เรียนนอก.คอม (www.riannok.com) ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา วิธีการยื่นวีซ่า การค้นหาสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (INSTITUTION PARTNERS) รวมถึง STUDENT PICTURES วึ่งเป็นภาพถ่ายแห่งความสำเร็จและความเห็นของนักศึกษาที่ใช้บริการของเรียนนอก.คอม (RIANNOK.COM)

หากท่านมีแผนที่จะไป เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม เป็นที่แรก เราให้บริการทุกระดับประทับใจทั้งเรียนต่อโทต่างประเทศ, ออแพร์, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ, ทุนเรียนฟรีต่างประเทศ, ทำงานและเรียน, เรียนพร้อมทำงานที่อเมริกา (AuPair Program), เรียนพร้อมทำงานที่ออสเตรเลีย (Demi Pair), ให้คำแนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม..ได้ฟรี

Office (Study Abroad) :  02-645-2041  l  02-645-2042

Hot Line (Study Abroad) :  094-256-1536 

Office (Au Pair) :  02-645-2043

Hot Line (Au Pair) :  086-325 4917 

Facebook : www.facebook.com/Riannok

Email : tiedu@riannok.com

Contact US : www.riannok.com/contactus.html

 

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย
Puttisak (P'Pob)
Study Abroad
Tel : 02-645-2041
Mobile : 094-256-1536
Email : puttisak@riannok.com
LINE ID : riannok
เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย
Thanisorn (P'Nicky)
Senior Education counselor
Tel : 02-645-2042
Mobile : 097-424-1644
Email : info@riannok.com
LINE ID : riannok
เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่ออเมริกา, ศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนต่อโท, ออแพร์, เรียนต่อออสเตรเลีย
Fah (P'Fah)
Au Pair Coordinator
Tel : 02-645-2043
Mobile : 086-325-4917
Email : aupair@riannok.com
LINE ID : lilith.fah