INTO Pathway to DREW University, New York
 
* สม้ครเรียน INTO Pathway Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวันนี้
รับทุนการศึกษาถึง
$1000 - $5000

INTO Pathway to Oregon State University

INTO Pathway to University of South Florida

INTO Pathway to Colorado State University

INTO Pathway to Marshall University

INTO Pathway to George Mason University, Washington DC

INTO Pathway to DREW University, New York


Riannok.com (เรียนนอกดอทคอม) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร

เป็นหนึ่งในตัวแทน INTO Pathway ในประเทศไทย
 

น้องๆ นักเรียนสนใจเข้าเรียน INTO Pathway Program ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สอบถามเจ้าหน้าที่Riannok.com ที่มีประสบการณ์สูงในการส่งนักศึกษาไทย เข้าศึกษาต่อที่ Drew University และมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ TOP 50 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก 

Riannok.com เป็นที่หนึ่งในเรื่องการบริการฟรีในการช่วยสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แก้ไข Statement of Purpose การแนะนำมหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริการสำหรับนักเรียนหลักที่สมัคร และรวมทั้งการดำเนินเรื่องวีซ่าINTO Pathway to Drew University

INTO Pathway Program เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตร English Program, Undergraduate Pathway Program and Graduate Pathway Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไม่สามารถสมัครเรียนเข้าตามเกณฑ์ Direct Entry ของมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือระหว่าง University partners ของ INTO USA ได้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ชั้นยอดที่เราจัดหาไว้เพื่อความต้องการเฉพาะของ นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ 

INTO Pathway Program เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เสนอโอกาสทางการศีกษาให้นักเรียนต่างชาติที่มี "เกรดไม่สูง ภาษาไม่ถึง..แต่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ" ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อและประสบความสาเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี Drew University

ขั้นตอนเข้าสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัย
Drew University ผ่าน INTO Pathway Program
โดยมี
3 ช่องทางดังนี้:

INTO_Pathway_Program_DREW 

Drew University

Drew University มหาวิทยาลัยก่อนตั้งในปี ค.. 1867 ปัจจุบันมีอายุ 147 ปี มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน Madison, New Jersey ซึ่งเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและสงบ ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ The Liberal Arts teaching  โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับ ปริญญาตรีนั้น การเรียนการสอนทั้งหมดจัดทาโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ (ไม่มีการให้อาจารย์ผู้ช่วย หรือ นักศึกษาปริญญาโท และปรืญญาเอก มาเป็นผู้ช่วยสอน) โดยอาจารย์ของ Drew University จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก ทั้ง Columbia University, Cornell University, Duke University, Harvard University, LSEPS, Massachusetts Institute of Technology, University of Michigan, University of California Berkeley, Yale University, Princeton University, Oxford University, Cambridge University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ


ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัย..จุดเด่น Drew University

·      ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ The Liberal Arts teaching

·      จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับ ปริญญาตรีนั้น

·      เป็นมหาวิทยาลัย Private university มีจานวนนักศึกษาเพียง 2,000 คน ทาให้อัตราส่วนระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในอัตราที่ต่ำมาก (นักศึกษา 10 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน) ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างทั่วถึง

·      การเรียนการสอนทั้งหมดจัดทำโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ (ไม่มีการให้อาจารย์ผู้ช่วย หรือ นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก มาเป็นผู้ช่วยสอน) โดยอาจารย์ของ Drew University จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก ทั้ง Columbia University, Cornell University, Duke University, Harvard University, LSEPS, Massachusetts Institute of Technology, University of Michigan, University of California Berkeley, Yale University, Princeton University, Oxford University, Cambridge University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

·      การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพจากประสบการณ์จริง Drew University จัดให้มี Semesters in Wall Street, Contemporary Art, the United Nations ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปนั่งเรียนตามสถานที่จริง รวมทั้งพูดคุยกับบุคคลากรที่ทางานในสายงาน สายอาชีพ นั้นๆ   

·      หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Undergraduate Pathway Programs) ที่ Drew University มีทางเลือกให้นักศึกษาสามารถที่จะเลือกศึกษาต่อทั้งที่ Drew University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ เช่น NYIT, Rowan University, Seton Hall University, Oregon State University, University South Florida, Colorado State University, Marshall university, George Mason University

·      นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิศวะ (Pre-Engineering Pathway) ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ สามารถที่จะศึกษาต่อหลักสูตร Bachelor of Science in Engineering ที่ Columbia University (New York City) ได้เลย

 

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน Madison, New Jersey ซึ่งเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและสงบ มีจำนวนประชากรเพียง 16,000 คน และมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที จากสนามบิน Newark-Liberty International Airport

Drew_04

เมือง Madison ใกล้กับเมืองสำคัญต่างๆ ของสหรัฐ ทั้ง New York, Washington, D.C., Boston มีรถไฟที่วิ่งตรงจากเมือง Madison ไปยัง Penn Station ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใจกลางเมือง New York โดยใช้เวลาเพียงแค่ 47 นาที (ตั๋วรถไฟราคาพิเศษ สาหรับนักเรียน $11) ซึ่งใกล้กับศูนย์กลางของการเมือง ธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักศึกษามีกิจกรรมมากมายให้ทำระหว่างศึกษาที่ Drew University สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เทพีเสรีภาพ, Time Square, Wall Street, the United Nations, ชอปปิ้ งที่ 5th Avenue, ดูละครเวที Broadway การอยู่ใกล้ แหล่งธุรกิจ ช่วยเปิดโอกาสสาหรับนักศึกษาในการฝึกงาน (internship) ยังบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น Goldman Sachs, MTV, Pfizer, Ralph Lauren เป็นต้น

กิจกรรม

ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจานวนนักศึกษาไม่มาก แต่ Drew University ก็สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งทางด้านกิจกรรม และ สันทนาการต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยมี club มากกว่า 80 คลับสาหรับนักศึกษาที่สนใจในกิจกรรมต่างๆ

ที่พัก

ที่ Drew University นักเรียนมากกว่า 80% พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสะดวกและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี (Undergraduate Pathway Programs)

หลักสูตร INTO Undergraduate Pathway Programs สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี แต่คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ GPA ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะสามารถสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย Drew University ได้ จึงต้องมีการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษและวิชาการพื้นฐานของสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมทั้งด้านภาษาและวิชาการอย่างมั่นใจก่อนการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หลังจากผ่านเกณฑ์ INTO Drew University = 2-Years Standard Pathway Program แล้วสามารถเรียนต่อที่ Drew University และเข้าเรียนต่อปีสาม ถึง ปีสี่ มหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ดังนี้ 

- New York Institute of Technology

- Rowan University

- Seton Hall University

- Oregon State University

- University South Florida

- Colorado State University

- Marshall university

- George Mason University 

INTO Drew University ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมทั้งด้านภาษาและวิชาการอย่างมั่นใจ ก่อนการเรียนต่อระดับปริญญาตรีโดยจะมี 2 หลักสูตร คือ Standard Pathway Program (เรียน 4 เทอม) โดยทั้งสองหลักสูตรจะมีเกณฑ์การรับแตกต่างกัน และภาษาเชิงวิชาการ

ยังมีหลักสูตรแบบ Dual-Degree Program with Drew University โดยที่นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิศวะ (Pre-Engineering Pathway) ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์แล้ว นักเรียนสามารถที่จะศึกษาต่อหลักสูตร Bachelor of Science in Engineering ปีสามและปีสี่ที่ Columbia University (New York City) ได้เลย


หลังจากจบปริญญาตรีที่ Columbia University นักเรียนจะได้ใบปริญญาบัตร 2 ใบ ทั้ง Bachelor of Science at Drew University และ Bachelor of Science in Engineering at Columbia University

หลักสูตร Pathway Program ปริญญาตรี เปิดสอนสำหรับสาขา

Pathway

Majors

Art

Art, Art History, Music, Theatre Arts

Business

Business Studies, Economics

Humanities and Social Sciences

Anthropology, Art History, Biological Anthropology, Chinese Studies, Classics, Economics, English, French, German Studies, History, Pan-African Studies, Philosophy, Political Science, Psychology, Comparative Religion, Sociology, Spanish, Women’s & Gender Studies

Natural Sciences

Biochemistry & Molecular Biology, Biological Anthropology, Biology, Chemistry, Computer Sciences, Environmental Studies & Sustainability, Mathematics, Neuroscience, Physics

Pre-Engineering

Engineering, Mathematics, Physics

Entry requirement

 

 

Undergraduate Direct Admission              Standard Pathway Admission

 

Academic Requirements        GPA 3.0  (บ ม.6)                                                       GPA 2.5  (บ ม.6)

 

Language Requirements        TOEFL 80+  (18 minimum subscores)                       TOEFL 60+  (14 minimum subscores)

                                              IELTS 6.5   (6.0 minimum subscores)                        IELTS 5.5  (5.0 minimum subscores)          

                                                                                                                               Password overall Level 6

Start Dates: 

Spring term: January 19, 2015

Fall term:  August 25, 2015

Tuition Fee: 

Program

Tuition Fees

Direct Entry (2 Semesters)

$46,751

Undergraduate Standard Pathway (2 Semesters)

$45,000

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

Subject

 

Start Dates

 

Length

 

English Requirement

 

Tuition Fee

 

Academic English

 

 

Aug, Jan, May

 

13-16 weeks

 

Assessment upon arrival

 

$6,500 /ทอ

     

·  


เรียนนอก, เรียนต่อเมืองนอก, ศึกษาต่อเมืองนอก, เรียนต่อต่างประเทศเรียนต่ออเมริก,เรียนภาษาที่อเมริกา,  รียนต่อโทอเมริกาศึกษาต่ออเมริกาเรียนต่ออังกฤษเรียนต่อโทอังกฤษเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อออสเตรเลียเรียนภาษาออสเตรเลียเรียนและทำงานออสเตรเลียเรียนต่อนิวซีแลนด์เรียนและทำงานนิวซีแลนด์เรียนต่อจีนเรียนต่อสิคโปร์เรียนต่อฟิลิปปินส์เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ทำงานพร้อมเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ, เรียนโทอเมริกา,เรียนโทอังกฤษเรียนต่อโทแคนาดาเรียนต่อโทออสเตรเลียเรียนต่อโทนิวซีแลนด์,เรียนต่อเอกอเมริกาทุนเรียนต่ออเมริกาทุนเรียนต่ออังกฤษทุนเรียนฟรีต่างประเทศทำงานและเรียนต่างประเทศเรียนต่อนอกเรียนต่อเมืองนอกแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ, บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศ, เรียนต่อ MBA, Master in USA, Master in UK, Study in USAStudy in UKStudy in AustraliaStudy in New Zealand, Study in Canada, Study in Germany, Study in France, Study in China, Study in Singapore, Study in Philippines, Study abroad, work & study, web board, Riannok, Study Abroad Agency, USA, UK, Australia, New Zealand, Canda, China, Philippines, Ireland, Germany, SingaporeRIANNOK (เรียนนอก) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร

184/16 Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพๅฯ 10310

Office :  02-645-2041-2

Hotline : 094-256-1536

Email: tiedu@riannok.com Website: www.riannok.com | Facebook: www.facebook.com/Riannok


กลับสู่ด้านบน

 

·