Stafford House International

95% นักเรียนจะแนะนำเพื่อนๆ ของพวกเขาให้มาเรียน Stafford House

95% นักเรียนจะแนะนำ Intrax ให้กับเพื่อนๆ ของพวกเขา

 

  

Stafford House International

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษขนาดใหญ่ ที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1993 ในแต่ละปีจะมีนักเรียนมาเรียนคอร์สภาษาที่Intrax ประมาณกว่า 15,000 คน Intrax และและที่สำคัญ Intrax เป็นผู้นำในการจัดระดับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในสหรัฐอเมริกาการจัดระดับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสองในสหรัฐอเมริกา

สถาบัน Intrax ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ 3 เมืองในประเทศอเมริกา ได้แก่ San Francisco, San Diego and Chicago in USA ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่ทันสมัย น่าอยู่ที่สุด แต่ละ campus ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับย่านท่องเที่ยวที่สำคัญ สะดวกต่อการเดินทาง และทุก campus มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และห้องเรียนกว้างขวาง และ ฟรี Wireless Internet 

INTRAX เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

โดยนอกเหนือจากทักษะทั้ง 4 ทักษะแล้ว INTRAX ยังมีการสอนด้าน Grammar หรือการสอนให้ใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องตามหลักของภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมด้วยการอ่านพิจารณาหัวข้อข่าวในหนังสือ อีกทั้งยังมีการสอนเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาทักษะการเขียนที่ถูกต้องอีกด้วย

INTRAX ยังมีห้องเรียนที่ฝึกทักษะการพูดโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดและอ่านออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาอีกด้วย นอกจากนั้นสถาบันสอนภาษา Intrax ทุกแห่งได้รับใบอนุญาตให้จัดเป็นศูนย์สอบ TOEFL (iBT) ทางอินเตอร์เน็ต 

Intrax จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากนานาชาติ โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงหลักสูตรต่อไปนี้ English course, TOEFL & TOEIC preparation, Business English, Internships and Youth Program 

“วิสัยทัศน์ของ Intrax International Institute คือ การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด”

 

 


จุดเด่นของสถาบัน Stafford House International

 

      นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกับอาจารณ์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพการสอน

      มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ 10 ระดับ เพื่อให้นักเรียนก้าวหน้าในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างมี  ประสิทธิภาพ

      ห้องเรียนขนาดเล็ก ที่จำกัดนักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาฝึกฝนกับอาจารย์ผู้  สอนอย่างเต็มที่

      INTRAX ยังมีห้องเรียนที่ฝึกทักษะการพูดโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็น  ธรรมชาติ

      สถานที่เรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกสบายต่อการเดินทางไปเรียน

      ทั้ง 3 วิทยาเขตเป็นศูนย์สอบ TOEFL (iBT) อย่างเป็นทางการ

 

  

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Stafford House Internatiional

สถาบันสอนภาษา Intrax จัดสอนหลักสูตรสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษและด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนทั่งโลกกว่า 40 ประเทศ ทั้งในสามวิทยาเขต San Francisco San Diego และ Chicago โดยเน้นในเรื่องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและบรรลุเป้าหมายทางวีชาชีพของนักเรียนที่ได้มาเรียนที่ Intrax  โดยจะเน้นคุณภาพการการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้

 

สถาบันสอนภาษา Intrax นักเรียนจะได้พบปะ พูดคุยกับผู้ฝึกงานเป็นภาษาอังกฤษอเมริกัน (ECI) ในชั้นเรียนทุกสัปดาห์ และใช้เวลามากถึง 75% ในการพัฒนาทักษะการพูดของตนเอง เราพร้อมช่วยเหลือผู้เรียนในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านบทเรียนที่เน้นด้านการปฏิบัติจริง รวมทั้ง เปิดโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ


      การมุ่งเน้นการพูดภาษาอังกฤษ:  นักศึกษาจะใช้เวลาในห้องเรียนถึง 75% ในการพัฒนาทักษะการพูด รวมทั้งอาหารที่สดสะอาด ในราคานักเรียน

      การท่องเที่ยวสำรวจเมือง:  นักศึกษาจะได้ทำการสำรวจสถานที่ เข้าร่วมทำกิจกรรมของนักศึกษาที่สนุกสนาน และเข้าร่วมงานอีเว้นทต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นภายในท้องถิ่น

      การพัฒนาทักษะทางอาชีพ:  นักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าฝึกทำงานเพื่อหาประสบการณ์ทางอาชีพจากการเข้าร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่นักศึกษา

      คณาจารย์ผู้สอน:  อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมาแล้วหมากกว่า 5-10 ปี

      การพบปะชาวอเมริกัน:  ที่ Intrax นักเรียนจะได้พบปะและพูดคุยกับผู้ฝึกงานเป็นภาษาอังกฤษอเมริกัน (ECI) ในชั้นเรียนทุกสัปดาห์

      วิชาเลือกต่างๆ จะเป็นการพานักเรียนออกนอกชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดคุยกับชาวอเมริกัน ทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนถึง 97%

      95% ของนักเรียนที่เรียนจบจาก Intrax สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

      ให้ความใส่ใจแบบตัวต่อตัว และมีแผนการเรียนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน

      มีการเรียนเสริมเป็นประจำตัวต่อตัว กับครูผู้สอน

      มีนักเรียนจาก 40 ชาติที่แตกต่างกันจากทั่วโลกในโรงเรียนตลอดเวลา

      Intrax ทั้งสามวิทยาเขตมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนและประสบความสำเร็จ

      ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก

      การคมนาคม การเดินทางสะดวกสบาย

      คุณภาพการเรียนการสอนดี ค่าเรียนไม่แพงมาก คุ้มค่า คุ้มราคา

      อาจารย์ผู้สอนมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

      อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์สอนมายาวนาน

      บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน เป็นกันเอง

      มีกิจกรรมเรียนภาษาให้น้องๆ ได้เลือกทำมากมายในช่วงบ่าย ช่วงเย็นและหลังเลิกเรียน

      มีบริการและให้คำแนะนำเรื่องศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

      สิ่งอำนวยความสะดวก Computer Lab, Kitchen, Lounge ,TV และอื่นๆ

      เน้นให้น้องๆได้พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

      ทั้ง 3 วิทยาเขตเป็นศูนย์สอบ TOEFL (iBT) อย่างเป็นทางการ

 

 

ขนส่งสาธารณะ

โปรดทราบผู้ประสานงาน Intrax ที่อยู่อาศัยขอให้คุณให้อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงเพื่อให้ เราสามารถสำรองที่พักแบบโฮมสเตย์ของคุณผู้ประสานงานที่อยู่อาศัยที่ยังมีอยู่ที่จะตอบคำถามใด  ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับที่อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน


ที่พัก

นักเรียนสามารถสำรองห้องพักของนักเรียนเองและมีจำนวนมากของทางเลือก โดยเจ้าหน้าที่ Intrax ได้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมดของสถานที่ที่เป็น partnerกับทาง Intrax นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองบนเว็บไซต์ ว่าต้องได้ หรือสำรองที่พักเข้ามากับเจ้าหน้าที่ directly

โฮมส์เตย Homestay

ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นวิธีที่ดีจริงๆ สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมอเมริกัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวอเมริกันจริงทุกวัน หากเลือกโฮมสเตย์ นักเรียนจะอยู่กับครอบครัวในซานฟรานซิส เรามีการตรวจสอบอย่างรอบคอบและสัมภาษณ์พวกเขาและเราไว้วางใจพวกเขาเพื่อให้ คุณมีเวลาที่คุณสามารถเลือกที่จะมีห้องเดี่ยวหรือพักร่วมกับนักศึกษาอีก คนหนึ่ง ครอบครัวให้ 14 มื้อต่อสัปดาห์ (เช้าและเย็น)ส่วนใหญ่ครอบครัวนี้ต้องอยู่ภายใน  40 นาทีของศูนย์ Intrax

Residence Club ราคาที่นี้ USA Student Residences at the Ansonia Vantaggio Suites Cosmo Vantaggio Suites Turk Street

   

 

 

 

 

ที่ตั้ง

Intrax ทั้ง 3 วิทยาเขตให้น้องๆ นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนคอร์สภาษาต่างๆ ยังสถานที่เรียนได้ ซึ่งทั้ง 3 วิทยาเขตล้วนแต่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เมือง San Diego, San Francisco และChicago


Intrax Chicago

 


 

  

Intrax ตั้งอยู่อยู่ใจกลางเมือง Chicago บนถนน Michigan Avenue ตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะ Millennium Park ที่มีชื่อเสียง สามารถเดินยังทะเลสาบ Michigan Beaches และศูนย์ศิลปะแห่ง Chicago ได้ บนถนนMichigan รายล้อมด้วยภัตตาคารชื่อดัง, โรงแรมและสำนักงาน ใหญ่ๆ มากมาย สามารถเดินไปยัง Lake Michigan Beaches, พิพิธภัณฑ์, สวนสาธารณะ, Shopping Centers, โรงภาพยนตร์, สถาบันบันเทิงยามราตรี และผู้คนที่มีความเป็นมิตร เมือง Chicago เป็นเมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นสถานที่ที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

อีกทั้งเมืองนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆให้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็น Field Museum และ Art Institute of Chicago   ขอให้ชิคาโก้เป็นเสมือนบ้านของคุณ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาอาชีพ, หลักสูตรเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่อาชีพ หรือหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL

ที่สถาบัน Intrax Chicago  ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการงานอาชีพและการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ที่นี่ยังมีมุมกิจกรรมที่น้องๆ สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้อมจุดบริการทัวร์ท้องถิ่นที่จะพาน้องๆท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ที่ Chicago แห่งนี้

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน Intrax Chicago

 

      ตัวอาคารเรียนเพิ่งปรับปรุงใหม่ทั้งหลังในปี 2008

      มีห้องเรียนทั้งหมด 20 ห้อง แต่ละห้องมีโทรทัศน์จอแบนและคอมพิวเตอร์ 

      มีห้องพักผ่อนขนาดใหญ่

      มีห้อง Computer 2 ห้อง เปิดให้ใช้ฟรี 24 ชั่วโมง

      Intrax มี 41 เครื่อง Computer Labs เปิดให้ใช้ฟรี 24 ชั่วโมง

      พร้อมฟรี Internet Wireless ทั่วทั้งตัวอาคารเรียน

      มี Student lounges ที่ทันสมัยพร้อม Facility เช่น โซฟา, ไมโครเวฟ, ตู้เครื่องดื่ม และ Snack หยอดเหรียญ

      มีห้องสมุด ที่มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย

      พร้อมทั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ

      ที่พักมีไว้ให้สำหรับนักเรียนกว่า 41 ครอบครัว, 3 สโมสรที่อยู่อาศัย

      การเดินทาง สะดวกสบาย

 

 

 

ทำไมจึงเลือกเรียนที่เมือง Chicago

      ได้ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลดนตรี ศิลปะใจกลางเมือง  ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม สนุกสนานกับกีฬา    กลางแจ้ง และคุ้นเคยกับวัฒนธรรมทางภาคกลางที่เป็นกันเอง

      เป็นเมืองแห่งศูนย์รวมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทยักษ์ใหญ่กว่า 60 แห่งที่อยู่ในการจัดอันดับ  ของ Fortune 500  รวมถึง Motorola, Boeing และ McDonald’s

      เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Illinois Institute of Technology, DePaul University และ The University of Chicago

     ทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่ทางตะวันตกกลาง สามารถมองทิวทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรอบ

     สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวกสบาย โดยระบบขนส่งสาธารณะทุกชนิด ทั้งทางรถประจำทาง, รถMETRA และรถไฟฟ้า (‘el’ train lines)

 

 

 

 

 

 

Intrax San Francisco

 

 

Intrax ตั้งอยู่ San Francisco ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าไปเยี่ยมเยือนอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา San Francisco มักรู้จักกันดีในฐานะเป็นมืองใหญ่ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมผสานลงตัวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองที่มีเอกลักษณ์  อีกทั้งความตืนตัวด้านศิลปะดนตรี และแหล่งรวมอาหารสไตล์แคลิฟอร์เนีย  ล้วนทำให้อ่าว San Francisco แห่งนี้ติดอันดับหนึ่งในเมืองที่ต้อนรับผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อธุรกิจ  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นแหล่งลิ้มลองรสชาติอาหาร  

ดังนั้นให้ San Francisco เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง การเรียนภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรBusiness English, Professional Certificate, Career Preparation และเตรียมตัวสอบ TOEFL หรือ Cambridge

Intrax San Francisco ตั้งอยู่ในอาคารใจกลางแหล่ง Shopping ชื่อดัง  Union Square อันทันสมัย ย่านการเงิน สะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากมีรถประจำทางและเคเบิ้ลคาร์ผ่านโรงเรียนใกล้รถไฟฟ้า ใกล้กับ Union Square สะดวกสบายในการเดินทาง มีรถเมล์หลายสายและเคเบิ้ลคาร์ผ่าน และตั้งอยู่ที่ศูนย์ Rincon ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับตึก Historic San Francisco Ferry Building นำเสนอโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษาในการเข้ามาพักอาศัย ทำการศึกษา และทำการพัฒนาทักษะอาชีพในเมืองที่มีความหลากหลายมากเมืองหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้โรงเรียนยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่น่าสนใจหลายแห่ง รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามราตรีอีกหลายแห่ง

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน Intrax San Francisco

 

      มี 22 ห้องเรียน แต่ละห้องมีโทรทัศน์จอแบนและคอมพิวเตอร์

      Intrax มีห้อง Self-study 4 ห้อง

      มี 2 student lounges ที่ทันสมัย พร้อม Facility เช่น โซฟา, เปียโน, โต๊ะสนุ๊กเกอร์, ไมโครเวฟ, ตู้เครื่อง  ดื่ม และ Snack หยอดเหรียญ

      มี 10 ร้านอาหารในอาคารห้องครัวขนาดใหญ่นักเรียน

      Intrax มี 35 เครื่อง Computer Labs เปิดให้ใช้ฟรี 24 ชั่วโมง

      มีห้องสมุด ที่มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย

      มีฟรี Wireless Internet FREE ทั่วทั้งตัวอาคารเรียน

      พร้อมทั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ

      ที่พักมีไว้ให้สำหรับนักเรียนกว่า 50 ครอบครัว, 10 สโมสรที่อยู่อาศัย

      การเดินทาง สะดวกสบาย

   

 

ทำไมจึงเลือกเรียนที่เมือง San Francisco

       เลือกศึกษาและใช้ชีวิต พร้อมก้าวสู่อาชีพ ในเมือง San Francisco ได้สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นเมือง  ใหญ่เมืองหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

       เป็นฐานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำของโลก  อันได้แก่  Apple, Google, Facebook และ GAP

       เป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก  อาทิเช่น  สะพาน Golden Gate, Silicon Valley,  Napa Valley Wine Country, Yosemite National Park, Lake Tahoe และ the California Coast

       เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาหลายแห่ง  ได้แก่  Stanford University, The University  of California at Berkeley

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมือง San Francisco

       Golden Gate Bridge

       Fisherman’s Wharf

       Alcatraz Island

       Asian Art Museum

       Chinatown

       Ghirardelli Square

       Aquarium of the Bay

       Exploratorium

       Ocean Beach

       AT&T Baseball Park

       Lombard Street

       Sony Metreon

 

 

 


Intrax San Diego

 

 

 

Intrax ตั้งอยู่ใกล้กับ Gaslamp Quarter อยู่ในใจกลางเมือง San Diego สามารถเดินไปร้านค้าชั้นนำ ร้านอาหาร แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ได้อย่างสะดวก ซึ่งเมือง San Diego มีชื่อเสียงทางด้านกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งรวมไปถึงการล่องเรือ การเล่นกระดานโต้คลื่น การพักผ่อนในสวนสาธารณะ และกีฬาอาชีพต่าง ๆ

 

ที่สถาบัน Intrax San Diego นักเรียนที่ไปเรียนอยู่ที่นี่ได้ตั้งฉายาให้แก่โรงเรียนนี้ว่า “ครอบครัวใหญ่” ซึ่งมีบรรยากาศที่เอื้อหนุนต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะอาชีพ และการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน สภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ,หลักสูตรเตรียมความพร้อมในอาชีพ หรือการติวข้อสอบ TOEFL หรือ Cambridge ให้สัมฤทธิ์ผล   หากนักเรียนมีความรู้ สึกชื่นชอบกับชีวิตในเมืองขนาดเล็ก มากกว่าอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบตลอดเวลา เมือง San Diego นับว่าเป็นเมืองที่ลงตัวเหมาะสำหรับคุณ 

Intrax ตั้งอยู่ในอาคาร John Hancock ใจกลางเมือง (ย่าน Little Italy) และอาคารเรียน Intrax มี 22 ห้องเรียน และ Student Lounge ที่มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย มี Computer และ Wireless Internet ฟรี ทั่วทั้งตัวอาคารเรียน พร้อมทั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL

 

ทำไมจึงเลือกเรียนที่เมือง San Diego

       เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งเดิมของรัฐแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ มีชายฝั่งงดงาม หาดทรายขาวสะอาด และ ภูมิ  อากาศอุ่นสบาย

       สร้างชื่อเสียงใกล้เคียงระดับโลกในด้านท่องเที่ยว ไบโอเทคโนโลยี   ธุรกิจระหว่างประเทศ และ  อุตสาหกรรมบันเทิง

       อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

       เป็นแหล่งรวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งที่หลากหลาย ได้แก่ พายเรือ  เล่นเซิร์ฟ  กีฬากลางแจ้ง รวม  ถึงเป็นที่ตั้งของ Sea World และสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

       ที่ตั้งของเมืองอยู่ใกล้กับ เมืองท่องเที่ยวอื่นๆในแถบตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย  (ได้แก่  Los Angeles,  Beverly Hills, Hollywood, Laguna Beach)


จุดเด่นของสถาบัน Intrax San Diego

 

      ห้องเรียน 22 ห้องพร้อมกับทีวีและคอมพิวเตอร์

      คอมพิวเตอร์ 35 เครื่องพร้อมให้บริการในห้องปฏิบัติการ 2, Wi-Fi ฟรี

      ที่พัก มีถึง 50 กว่าครอบครัว, 10 สโมสรที่อยู่อาศัย

      อาหารและเครื่องดื่ม มี 10 ร้านอาหาร และในแคมปัสมีห้องครัวขนาดใหญ่สำหรับนักเรียนต่างชาติ

       การขนส่งคมนาคม เดินทางสะดวก จากแคมปัสแค่ บล็อก สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายโดยการขนส่ง  สาธารณะทั้งหมดรวมทั้งรถบัสและรถ trolley lines

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมือง San Diego

 • Coronado Island
 • La Jolla
 • Sea World and San Diego Zoo
 • Balboa Park
 • Gaslamp Quarter
 • Horton Plaza Shopping Center
 • Lego Land
 • San Diego Marina
 • Qualcomm Stadium
 • Petco Park
 • Pacific Beach
 • Ocean Beach

 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

      General English

      EIntensive English

      Business English

      English Electives

      University TOEFL iBT Test Preparation

      Cambridge CAE & FCE Test Preparation

      Professional Certificates

      Career Preparation Activity

      University Pathways

 

  

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (General English course)

ระยะเวลาเรียน : 1 - 48 สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การอ่าน, การเขียน, การฟัง, การพูดสำหรับการใช้ในงานชีวิตประจำวัน ได้รับการปรับปรุงและออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับการเรียนการสอนในปี2011 ครอบคลุมทั้งเนื้อหาบทเรียน  หัวข้อการเรียน และสื่อการสอน ทำให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยจะเน้นพัฒนาทักษะการพูดที่นำไปใช้ได้จริง และฝึกสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

 

น้องๆจะได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาทักษะการพูดโดย การอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ การทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ประชุมและสนทนากับชาวอเมริกันในชั้นเรียน ทำให้น้องๆ สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรย่อย คือ

 

      Standard English           เรียน 20  บทเรียน ต่อสัปดาห์

      Intensive English           เรียน 25  บทเรียน ต่อสัปดาห์

      Super Intensive English  เรียน 30  บทเรียน ต่อสัปดาห์

 

จุดเด่นของหลักสูตร English course

 

      ใช้เวลาในห้องเรียนมากถึง 75% ของการเรียนจะเน้นไปที่การใช้ทักษะการพูด

      เรียนรู้ ภาษาได้รวดเร็วด้วยการฝึกฝนกับเจ้าของภาษาโดยตรงในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์

      ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน

      พัฒนาทักษะภาษาจนครบ 10 ระดับตามหลักสูตร น้องๆ นักเรียน

      ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีแบบแผน

      พบปะครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

  

ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราจัดขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้งานในชีวิตจริง นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษและการพูดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ การทำกิจกรรมที่สนุกสนานและการพูดคุยกับชาวอเมริกันในชั้นเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ Intrax ได้แบ่งระดับการเรียนรู้เป็น 10 Level ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน Beginner ไปจนถึงขั้นสูง Advance ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคนที่มีระดับทักษะใกล้เคียงกันในชั้นเรียน เปิดสอนทุกวันจันทร์

 

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT  (TOEFL iBT Exam Preparation)

ระยะเวลาเรียน : 1 - 48 สัปดาห์

หลักสูตร TOEFL iBT เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทางสถาบัน INTRAX เห็นความสำคัญของการสอบ TOEFL เป็นอย่างยิ่งจึงได้เปิดสอนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้ทดลองทำแบบข้อสอบและสำรวจความก้าวหน้าเป็นประจำในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณการสอน TOEFL มาดำเนินการสอนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน โดยจะเน้นสอนให้นักเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำคะแนนสอบ ซึ่งจะจำลองการสอบเสมือนจริงในทุกสัปดาห์

 

หลักสูตร TOEFL iBT เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และปรับปรุงคะแนนการสอบ TOEFL iBT  อาจารย์จะมีวิธีการสอนและเคล็ดลับเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL iBT ได้มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจได้ว่า น้องๆ มีทักษะที่ดีในการทีจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จ! ซึ่งสถาบันภาษา Intrax ทุกสาขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการอีกด้วย

หลักสูตรมหาวิทยาลัยและ TOEFL iBT หลักสูตรเตรียมสอบสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและปรับปรุงคะแนนการสอบ TOEFL iBT อาจารย์จะมีวิธีการสอนและเคล็ดลับเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL iBT ได้มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจได้ว่า น้องๆ มีทักษะที่ดีในการทีจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จ!

จุดเด่นของหลักสูตร TOEFL iBT

      พัฒนาทักษะต่างๆ ในการสอบ TOEFL iBT สำหรับ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน

      สอนให้รู้จักระดับความยาก ง่ายของคำถามและสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

      มีหลักการทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการบริการเวลาในการสอบ

      ทดสอบปฏิบัติทุกสัปดาห์เพื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้าในการทำข้อสอบของนักเรียน

      เรียนรู้กลยุทธ์การทำข้อสอบเพื่อปรับปรุงคะแนนของการสอบของนักเรียน

      Intrax ทุกสาขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบ TOEFL iBT อย่างเป็นทางการอีกด้วย

      การฝึกทำข้อสอบในแต่ละสัปดาห์กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเหมือนอยู่ในสนามสอบจริง

      เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคพิชิตข้อสอบ เพื่อทำคะแนนให้ดียิ่งขึ้น

      บรรลุคะแนนสอบที่ต้องการ นำไปเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในประวัติส่วนตัวของคุณ

      ทุกศูนย์ของ Intrax ได้รับอนุญาตในการบริหารการสอบ TOEFL

 

  

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาหรับสอบ TOEFL และ Cambridge

จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านวิชาการของตนเอง เตรียมความพร้อมสาหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อเพิ่มผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาให้กับตนเอง เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมพร้อมก่อนสอบ

โดยการจัดแบบทดสอบขึ้นเป็นประจาทุกสัปดาห์ ผู้เรียนสามารถสอบ TOEFL ได้กับ Intrax เนื่องจากสถานศึกษาทั้งหมดของเราได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบ TOEFL iBT อย่างถูกต้อง สาหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบหลักสูตรของ Intrax ทางสถาบันมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั้งในChicago, San Francisco and San Diego  ข้อตกลงกับสถาบันบางแห่งมีการงดเว้นการสอบ TOEFL หรือบริการออกจดหมายรับรองการรับเข้าศึกษาต่อ โดย Intrax มีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์ของเราทุกแห่ง ชั้นเรียน TOEFL เริ่มเปิดสอนทุกวันจันทร์ ดูเวลาเริ่มการสอนสาหรับการทดสอบ Cambridgeได้จากเว็บไซต์ของเราที่ www.intrax.edu ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 7

                                               

หลักสูตร Cambridge CAE&FCE Test Preparation

ระยะเวลาเรียน : 8 - 48 สัปดาห์  (San Diego Center)

The University of Cambridge ESOL เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำในการทดสอบภาษาอังกฤษของโลก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อที่จะใช้คะแนนสอบในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษในการเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่ Intrax, Cambridge CAE และหลักสูตรเตรียมสอบ FCE จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จในการสอบ หลักสูตรนี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความรู้ของวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันและเตรียมความพร้อมในการสื่อสารได้ดีในสถานการณ์ทางสังคมอย่างเป็นมืออาชีพ ถ้านักเรียนต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเพิ่มคะแนน Cambridge หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง

 

จุดเด่นของหลักสูตร


      ใช้เวลาสอบการปฏิบัติทุกสัปดาห์เพื่อช่วยในการทำข้อสอบ

      เรียนรู้กลยุทธ์การทำข้อสอบเพื่อปรับปรุงคะแนนของนักเรียน

      เรียนรู้ได้เร็วขึ้นโดยการเพิ่มการเตรียมการทดสอบแต่ละทักษะ

      คะแนนการทดสอบจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sakai online portfolio

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English Course)


ระยะเวลาเรียน :  1 - 48  สัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ หรือต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสถานที่ทำงานที่พูดภาษาอังกฤษ  นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและปรับปรุงการพูด ฟังและทักษะการเขียนเพื่อใช้ในธุรกิจใดๆ นักเรียนจะได้สื่อสารภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและต่างวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะภาษาอังกฤษด้วยไวยกรณ์และคำศัพท์ธุรกิจที่แตกต่างกันในทุกสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของสถาบัน Intrax เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจ ทั้งนี้คุณจะได้เรียนและฝึกใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในวงการต่างๆ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของเราจัดข้นึ สาหรับนักเรียนที่ตูองการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับใชูงานในสถานที่ทางานที่มีบุคคลจากหลากหลายชาติและใชูภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผูเรียนจะไดูเรียนรูคาศัพท์ดูานธุรกิจ พัฒนาความเขูาใจดูานไวยากรณ์ การพูด การฟังและทักษะดูานการเขียน

ในสภาพการทางานแบบมืออาชีพ กิจกรรมในช้นั เรียนประกอบไปดูวยการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ตัวอย่างทางธุรกิจจริง การเขียนแบบมืออาชีพ

การรับสายติดต่อทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะดูานการต่อรองและการนาเสนอ ช้นั เรียนเริ่มเปิดสอนทุกวันจันทร์ ตูองผ่านเกณฑ์

ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 5

 

จุดเด่นของหลักสูตร


             ฝึกฝนทักษะทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด 

             ไวยากรณ์และคำศัพท์ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ เช่น ในที่ประชุม, เจรจาทางธุรกิจ หรือ การทำงานเป็นทีม

             เรียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ และได้ประโยชน์สูงสุด

             ใช้ตัวอย่างจริงจาก บริษัทในสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะใช้ในที่ทำงาน

             เรียนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปให้ให้เกิดประโยชน์ในแวดวงอาชีพต่างๆ

             เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ว่า ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อใดและอย่างไร ในสภาพแวดล้อมการทำงานของโลกธุรกิจ

             เรียนรู้การใช้ภาษาในสถานที่ทำงาน จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทและองค์กรสัญชาติอเมริกัน

             บรรลุเป้าหมายโครงการและกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อบันทึกลงในประวัติของคุณ

 

  

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Professional Certificates)

ระยะเวลาเรียน :  5 สัปดาห์

นักเรียนที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงในสภาพการทางานแบบเป็นทีม หรือผู้ที่ตูองการจัดทาพอร์ตการทางานหรือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ ชั้นเรียนเปิดสอนโดยผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ ไม่ใช่ผู้สอน ESL ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีความท้าทายและน่าสนใจอยู่เสมอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านธุรกิจ ได้โต้ตอบและพูดคุยกับผู้ประกอบวิชาชีพจากบริษัทที่มีชื่อเสียงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านการเยี่ยมชมบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ได้มีโอกาสปรับใช้ความรู้ของตนกับกรณีศึกษาทางธุรกิจ

 

 

 

Intrax มีหลักสูตรประกาศนียบัตรในด้าน: การตลาดและการโฆษณา การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ ชั้น เรียนจะมีการกำหนดวันที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนไว้ชัดเจนโดยสามารถเลือกเข้าคาบเรียนได้แบบแยกกันหรือแบบต่อเนื่องได้ตามต้องการ ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 7

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะในการทำงาน ทีมงานโครงการ สร้างผลงานทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ  และพัฒนาอาชีพให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตร นี้ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานของนักเรียน ได้แก่ การตลาดและการโฆษณา การบริหารจัดการโครงการ การบริหารธุรกิจ

Intrax ได้ออกแบบหลักสูตร Professional Certificates เพื่อสนองตอบนักเรียนที่มีความต้องการเรียนโปรแกรมที่สามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ ประกอบกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งการสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง   โดยหลักสูตรนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ท้าทายและประสบการณ์เข้มข้น   คุณจะได้เรียนรู้ทั้งความคิดเชิงธุรกิจ และนำทักษะภาษาอังกฤษชั้นสูงของคุณไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานเป็นทีม และแก้ไขกรณีศึกษาทางธุรกิจ

 

จุดเด่นของหลักสูตร


      ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายที่สุด

      ช่วยพัฒนาทักษะและภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของนักเรียน

      ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานระดับมืออาชีพและประสบความสำเร็จ

      ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ

      เรียนรู้จากการเข้าเยี่ยม บริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

      ได้ทำโครงการกรณีศึกษาของธุรกิจให้สมบูรณ์และบรรลุเป้าหมาย

      ได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการดูงาน และเป็นวิทยากรรับเชิญ

      สามารถประยุกต์ใช้คำศัพท์และทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงในการอภิปรายในชั้นเรียน  รวมทั้งในงานกลุ่ม และทำกรณีศึกษา

      พัฒนาทักษะและรูปแบบการวิเคราะห์   การเขียน และการนำเสนอ

      ความสำเร็จจากการทำโครงงาน และกรณีศึกษา สามารถนำไปเพิ่มในประวัติของคุณ

     * หลักสูตร Professional Certificate เปิดรับนักเรียนใหม่ทุดเดือน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้า ราคาและวันเริ่มเรียน

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Professional CertificateS

นักเรียนที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงในสภาพการทางานแบบเป็นทีม หรือผู้ที่ตูองการจัดทาพอร์ตการทางานหรือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ ชั้นเรียนเปิดสอนโดยผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ ไม่ใช่ผู้สอน ESL ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีความท้าทายและน่าสนใจอยู่เสมอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านธุรกิจ ได้โต้ตอบและพูดคุยกับผู้ประกอบวิชาชีพจากบริษัทที่มีชื่อเสียงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านการเยี่ยมชมบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ได้มีโอกาสปรับใช้ความรู้ของตนกับกรณีศึกษาทางธุรกิจ 

Intrax มีหลักสูตรประกาศนียบัตรในด้าน: การตลาดและการโฆษณา การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ ชั้น เรียนจะมีการกำหนดวันที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนไว้ชัดเจนโดยสามารถเลือกเข้าคาบเรียนได้แบบแยกกันหรือแบบต่อเนื่องได้ตามต้องการ ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ Level 7

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

  General English

  Business English

  IELTS Exam Preparation

  TOEFL Exam Preparation

  TOEIC Exam Preparation

  Cambridge Exam Preparation FCE / CAE / CPE

 

Tuition Fee 2014

ค่าเรียนคอร์สภาษาที่ Bloomsbury International

 

Standard Morning (AM):

ค่าเรียนคอร์ส General English , Business English, IELTS and TOEIC Exam Preparation

 

Promotion !!   (Every 12 weeks, Get 1 week free)

  12 WEEKS  =   12 + 1 week free)

  24 WEEKS  =   24 + 2 week free)

  36 WEEKS  =   36 + 3 week free)

  48 WEEKS  =   48 + 4 week free)

 

ราคาโปรโมรชั่น ถึง 20 December 2014 

ระยะเวลา

ค่าเรียน (GBP)

ค่าเรียน (BAHT)

12 weeks

2,047

108,491

24 weeks

3,520

186,560

36 weeks

5,050

267,650

48 weeks

6,452

341,956

หมายเหตุ:  อัตราแลกเปลี่ยน  (USD $1 = 32 BATH)

 

Intensive Morning (AM):

ค่าเรียนคอร์ส General English , Business English, IELTS and TOEIC Exam Preparation

 

Promotion !!   (Every 12 weeks, Get 1 week free)

  12 WEEKS  =   12 + 1 week free)

  24 WEEKS  =   24 + 2 week free)

  36 WEEKS  =   36 + 3 week free)

  48 WEEKS  =   48 + 4 week free)

 

ราคาโปรโมรชั่น ถึง 20 December 2014 

ระยะเวลา

ค่าเรียน (GBP)

ค่าเรียน (BAHT)

12 weeks

3,043

161,279

24 weeks

5,440

288,320

36 weeks

7,532

399,196

48 weeks

9,611

509,383

หมายเหตุ:  อัตราแลกเปลี่ยน  (USD $1 = 32 BATH)

 


Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041  l  02-645 2042

 Hotline :  091-789 7859  l  093-465 6365

Line ID  riannok

E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok