มีรูปทั้งหมด 15 หน่วยงาน
UK
 PARTNERS
EC English Language Centres In UK
Kaplan International Colleges UK
LILA Liverpool International Language Academy
University of Gloucestershire
Anglia Ruskin University
School of Business and Law (SBL)
London School of Commerce (LSC)
University of Chester
Language Studies International
City University London
St George’s, University of London
Queen’s University Belfast
Newcastle University
University of Exeter
Glasgow Caledonian University