Chinaเรียนนอก มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาเรียนต่อต่างประเทศมากกว่า 14 ปี
บริการให้คำปรึกษาฟรี..ทุกขั้นตอน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กับน้องๆ นักเรียนที่วนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ประเทศ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

"เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น..ของสถาบันภาษาเพิ่มเติมได้ที่:
Office : 02-645-2041-2
Hotline : 094-256-1536
Line ID :  riannok


วีซ่าจีน


การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1         หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนและยังมีหน้าวีซ่าว่างอยู่

2         กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าหนึ่งใบ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาดเท่ากับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป (คนอเมริกาต้องกรอกแบบฟอร์ม 2 ใบ และรูปถ่าย 2 รูป)

วิธีการขอวีซ่า

ขอด้วยตัวเองหรือคนอื่นมาขอแทนหรือบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนที่สถานฑูตจีนมาขอแทนได้

ข้อกำหนดของการขอวีซ่านักเรียน

เรียนระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป)

1         คนที่ขอไปเรียนที่โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม พ่อแม่ต้องอยู่ประจำประเทศจีน ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ประจำที่เมืองจีน ต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้แก่คนที่อยู่ประจำประเทศจีนเป็นผู้ปกครองของ นักเรียน ฝ่ายไทยรับรองหนังสือมอบอำนาจนั้นเสร็จแล้ว ต้องมารับรองซ้ำที่ สถานฑูตจีน นอกจากนั้นแล้วยังต้องยื่นใบตอบรับเข้าจากโรงเรียนด้วย

2         คนที่ขอไปศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งประทับตราจากองค์กรที่ทางการจีนมอบอำนาจให้ (แบบฟอร์ม JW101 หรือ JW102) ใบตอบรับเข้าเรียน ใบตรวจร่างกายฉบับจริง และฉบับสำเนา

เรียนระยะสั้น (6เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือน)

1         จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หรือแบบฟอร์ม JW101 (หรือJW102)

2         ใบตอบรับเข้าเรียน

  

 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  094-256 1536

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok