Oregon State University
 
* สม้ครเรียน INTO Pathway Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวันนี้
รับทุนการศึกษาถึง
 $1000 - $5000

INTO Pathway to Oregon State University

INTO Pathway to University of South Florida

INTO Pathway to Colorado State University

INTO Pathway to Marshall University

INTO Pathway to George Mason University, Washington DC

INTO Pathway to DREW University, New York


Riannok.com (เรียนนอกดอทคอม) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร

เป็นหนึ่งในตัวแทน INTO Pathway ในประเทศไทย
 

น้องๆ นักเรียนสนใจเข้าเรียน INTO Pathway Program ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สอบถามเจ้าหน้าที่Riannok.com ที่มีประสบการณ์สูงในการส่งนักศึกษาไทย เข้าศึกษาต่อที่ Oregon State University และมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ TOP 50ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก 

Riannok.com เป็นที่หนึ่งในเรื่องการบริการฟรีในการช่วยสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แก้ไข Statement of Purpose การแนะนำมหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริการสำหรับนักเรียนหลักที่สมัคร และรวมทั้งการดำเนินเรื่องวีซ่า


OSU01

INTO Pathway to Oregon State University

INTO Pathway Program เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตร English Program, Undergraduate Pathway Program and Graduate Pathway Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไม่สามารถสมัครเรียนเข้าตามเกณฑ์ Direct Entry ของมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือระหว่าง University partners ของ INTO USA ได้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ชั้นยอดที่เราจัดหาไว้เพื่อความต้องการเฉพาะของ นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ 

INTO Pathway Program เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เสนอโอกาสทางการศีกษาให้นักเรียนต่างชาติที่มี "เกรดไม่สูง ภาษาไม่ถึง..แต่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ" ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อและประสบความสาเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Oregon State University

 

ขั้นตอนเข้าสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัย 
Oregon State University ผ่าน INTO Pathway Program 
โดยมี 
3 ช่องทางดังนี้:

INTO_Pathway_Program_OSU


Oregon State University

Oregon State University (OSU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี 1868 ปัจจุบันมีอายุ 146 ปี ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการวิจัยขั้นสูงและได้มาตรฐานโลก "OSU ได้รับรางวัลCarnegie Foundation Top Research สาขามหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยขั้นสูง" มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ เมือง Corvallis รัฐ Oregon เคยติด 1 ใน 5 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตัวเมืองห่างจากเมือง Portland เพียง 1.5-2.0 ชั่วโมงเท่านั้น 

Oregon State University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับที่ 118 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและระดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาในหลายสาขาวิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงหลังจากสำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย Oregon State University มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา โดยมีนักศึกษาในคณะวิศวะ ปีละ 4,000 คน อีกทั้งยังมีโปรแกรมinternship ที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนที่อยู่ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกคนต้องเข้าร่วมโปรแกรม MECOP ที่เป็นการเข้าฝึกงาน 2 ครั้งที่บริษัททางด้านวิศวะ ในรัฐ Oregon หรือ Washington และเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองการทำงาน

จำนวนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวน 26,400คน โดยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า2,400 คน เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายหลายสาขาวิชา


OSU02

ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัย..จุดเด่น Oregon State University (OSU)

 

·         มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 69 ของสหรัฐอเมริกา (Academic Ranking of World Universities, 2012)

·         อันดับที่ 152 มหาวิทยาลัยโลก (Academic Ranking of World Universities, 2012)

·         มหาวิทยาลัยไดรั้บการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาพตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Princeton Review, 2011)

·         มหาวิทยาลัยเป็นเพียง 1 ใน 40 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (จากทั้งหมด 1,705 มหาวิทยาลัยทได้รับการจัดอันดับ) ที่ได้รับ the Carnegie Foundation’s Tier 1 ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความสาคัญในการทำวิจัย

·         จำนวนนักศึกษาทัง้หมดประมาณ 26,400คน (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,400คน

·         Oregon State University มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นเพียง 1 ใน 2 มหาวิทยาลัย TOP Tier National Ranking University

·         เป็น TIER 1 Research University

·         TOP 5 in Nutrition by US News & World Report

·         TOP 10 Nuclear Power Engineering by US News & World Report

·         TOP 30 Pharmacy by US News & World Report

·         มหาวิทยาลัยเป็นอันดับ TOP 100 ทางด้าน Global MBA Program (Aspen Institute)

·         ได้รับการจัดอันดับระดับโลกในลำดับที่ 82 by Webometrics

·         ได้รับการจัดอันดับเป็น top 70 in ในสหรัฐอเมริกาโดย Jiaotong University

·         ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ # 139 National Universities โดยUS News & World Report

·         Top 150 universities worldwide by Shanghai Jiaotong University

·         Best in the West in the 2011 Best College: Region By Region Princeton Review

·         ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 23 มหาวิทยาลัยของรัฐจาก 4200 กว่าที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในปี 2011

·         ได้รับการจัดอันดับTop 25 มหาวิทยาลัยทที่เขียวชอุ่มในสหรัฐในปี2011

·         ได้รับทุนวิจัยร่วม 10,000 ล้านบาทในปี 2011-12

·         Professor ของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Nobel Prize

·         นักศึกษาในคณะวิศวะ ปีละ 4,000 คน อีกทั้งยังมีโปรแกรม internshipที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

·         ค่าครองชีพต่ำและไม่ต้องเสีย Tax เนื่องจากรัฐ Oregon เป็นรัฐปลอดภาษีและมีความปลอดภัยสูง

 

OSU03

หลักสตูรที่น่าสนใจของทางมหาวิทยาลัย OSU

·         College of Business

·         College of Engineering

·         Construction Engineering

·         College of Liberal Art

·         College of Agricultural Science

·         College of Education

·         College of Forestry

·         College of Health and Human Science

·         College of Veterinary Medicine

·         College of Pharmacy

·         Graduate School


OSU04

ที่ตั้ง

Oregon State University ตั้งอยุ่ในเมือง Corvallis, รัฐ Oregon เมืองนี้ได้รับการโหวตจากหลายนิตยสาร ให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดเล็กที่สุด ด้วยจำนวนประชากรเพียง 55,000 คน แต่ก็เป็นเมืองที่มีความเป็นธรรมชาติทที่สุด เป็นเมืองที่เป็นTax Free Oregon State อยู่ติดกับรัฐ Washington, California and Nevadaทำให้มีความสะดวกในการเดินทาง โดยนักศึกษาสามารถเดินทางไปสนามบินPortland international Airport เพียง 1.5-2ชั่วโมง หรือสามารถขับรถไป Seattle โดยใช้เวลาเพียง 4-5 ชั่วโมง


OSU05

กิจกรรม

Oregon State University สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งทางด้านกิจกรรมและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการกีฬา มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาหลากหลายที่ได้มาตรฐานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยได้ถูกใช้ในการแข่งขัน NCCA football post – season bowl games และทีมเบสบอลของมหาวิทยาลัยที่สามารถคว้าแช้มป์ back-to-back nationalchampionship in the College World Series ในปี 2006 และ 2007


OSU06

ที่พัก

Oregon State University มีหอพักที่หลากหลายตามความต้องการของนักศึกษาสาหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแนะนำให้พักในมหาวิทยาลัยอย่างต่ำ 1ปีการศึกษา โดยหอพักในมหาวิทยาลัยจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมงโดยค่าหอพักจะรวมค่าอาหารมาแล้ว

OSU07

หลักสูตรที่เปิดสอน

รับแบบ Direct entry (รับตรง) and INTO Pathway Program (หลักสูตรเตรียมความพร้อม)

ปริญญาโท

(รับตรงและหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาโท)

·         Oregon State University มีหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรขั้นสูงมากกว่า 80 หลักสูตร

·         Business School ของ Oregon State University ได้รับรองคุณภาพจาก The Association Schools of Business (AACSB)

·         หลักสูตร Pathway MBA ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ทางานแต่สาหรับ 1T & 2T Accelerate Pathway Program จำเป็นต้องมีผล GMAT550

·         โดยหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและมีหลักสูตร Pathway program เพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครตรง Admission Direct Entry ได้

หลักสตูร Graduate Pathways in Business (MBA) and Engineering

ในกรณีที่ผู้เรียนคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเข้าศึกษาต่อโดยตรงกับทาง Oregon State University (OSU) นักเรียนสามารถสมัครหลักสูตร INTO OSU-Graduate Pathway ได้ และเมื่อจบหลักสูตร 3เทอมซึ่งใช้ระยะเวลา 9 เดือนและผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีสาขาวิชากำหนดสามารถการันตรีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรMBA หรือ MEng ที่ OSU ได้ทันที

Entry requirement

 

DirectEntry                 1 TerAccelerated        2 TerAccelerated        3 TerStandard  Graduate                    Graduate                       Graduate                       Graduate DegreePrograms         PathwayPrograms         PathwayPrograms         PathwayPrograms

 

GPAequivalent             3.0-3.5                           3.0                                3.0                                 2.75

GMAT / GRE               550 / 301                     550 / 301                            No                                   No

TOEFL                    80 / 91+ (min 18)         80+(min18)80+ 70+

IELTS                         6.5 / 7.5                 6.5 / 7.0(min.5.5 / 6.0all)            6.5                                  6.0

INTO Password Test       N/A                              N/A                                N/A                         Level 7.0 (overall)

*เกณฑ์ในการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน*

สรุปรายละเอียดหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Accelerated & Standard Postgraduate Pathway Programs) โดยหลังจากจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับ เครดิตวิชาที่เรียนประมาณ 0-11 เครดิต โดยเครดิตที่ไดhในแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกัน

START DATES: 

Spring term: March 24, 2015

Fall term:  September 22, 2015

Winter term:  December 29, 2015 

TUITIO FEE:

Engineering: 

- ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Standard        =  3 Terms   USD 29,550.00   
- ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Accelerated   =  1 Term     USD 12,015.00 

Business (MBA):

- ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Standard        =   3 Terms  USD 29,550.00   

- ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Accelerated   =   2 Terms   USD 21,880.00   

- ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Accelerated   =   1 Term    USD 12,015.00  

 

ปริญญาตรี

(รับตรง และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี)

·         Oregon State University เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 200 หลักสูตร

·         หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพจาก the University Honors College (UHC) ซึ่งให้การรับรองthe Honors Baccalaureate สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ OSU

·         ลาดับที่ 82 ของสหรัฐอเมริกาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี (Best Undergraduate Engineering Program - U.S.News & World Report, 2014)

·         โดยหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมากกว่า 90% มีหลักสูตรPathway program เพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครตรงAdmission Direct Entry ได้

หลักสูตร Undergraduate Pathways in Business, Engineering, Science and General

ในกรณีที่ผู้เรียนคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเข้าศึกษาต่อโดยตรงกับทาง Oregon State University (OSU)นักเรียนสามารถสมัครหลักสูตร INTO OSUUndergraduate Pathway ได้ และเมื่อจบหลักสูตร 3-4 เทอม(ระยะเวลา 9-12เดือน) สามารถโอนหน่วยกิตและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ OSU ได้ทันที

Entry requirement

 

DirectEntry            1 TerAccelerated        2 TerAccelerated       3 TerStandard
 Undergraduate             Undergraduate               Undergraduate           Undergraduate DegreePrograms         PathwayPrograms         PathwayPrograms      PathwayPrograms

 

GPAequivalent               3.0                                3.0                                3.0                                2.5

SATrequired                   No                                 No                                 No                                No

TOEFL                 80+ (min 16) (PBT550)      75+(min16)(PBT54)          70+ (PBT 525)                60+ (PBT 500)

IELTS                             6.5                         6.(min.5.5all)                       6.0                                5.5

INTO Password Test       N/A                                N/A                               N/A                     Level 6.0 (overall)

สรุปรายละเอียดหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Accelerated & Standard Undergraduate Pathway Programs) โดยหลังจากจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับ เครดิตวิชาที่เรียนประมาณ 17-49 เครดิต โดยเครดิตที่ได้ในแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกัน

START DATES: 

Spring term: March 24, 2015

Fall term:  September 22, 2015

Winter term:  December 29, 2015 

Business (MBA):

- ค่าเรียน Undergraduate Pathway Program – Standard        =   3 Terms  USD 26,625.00

- ค่าเรียน Undergraduate Pathway Program – Accelerated   =   2 Terms  USD 19,700.00

- ค่าเรียน Undergraduate Pathway Program – Accelerated   =   1 Term    USD 10,830.00

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Subject

Start Dates

Length

EnglishRequirement

Tuition Fee

Academic English

Sep, Dec, Mar, Jun

1 term min

Assessment uponarrival

$5,075

General English Standard 
- 21 hours peweek

General English Intensiv
-
27 hours peweek

Sep, Nov, Dec, Feb,Mar, May, Jun, July

5 wks min

Assessment uponarrival

$425 - 450 PW
$515 - 540 PW


College Year Abroad Standard 
- 21 hours peweek

College Year Abroad Intensive
- 27 hours peweek

 

Flexible

 

 

25 / 35 wks

Assessment uponarrival

$10,000/$14,000

$12,250/$17,150

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Office
 : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click