Marshall University
  
* สม้ครเรียน INTO Pathway Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวันนี้
รับทุนการศึกษาถึง
 $1000 - $5000

INTO Pathway to Oregon State University

INTO Pathway to University of South Florida

INTO Pathway to Colorado State University

INTO Pathway to Marshall University

INTO Pathway to George Mason University, Washington DC

INTO Pathway to DREW University, New York


Riannok.com (เรียนนอกดอทคอม) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร

เป็นหนึ่งในตัวแทน INTO Pathway ในประเทศไทย
 

น้องๆ นักเรียนสนใจเข้าเรียน INTO Pathway Program ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สอบถามเจ้าหน้าที่Riannok.com ที่มีประสบการณ์สูงในการส่งนักศึกษาไทย เข้าศึกษาต่อที่ Colorado State University และมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ TOP 50ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก 

Riannok.com เป็นที่หนึ่งในเรื่องการบริการฟรีในการช่วยสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แก้ไข Statement of Purpose การแนะนำมหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริการสำหรับนักเรียนหลักที่สมัคร และรวมทั้งการดำเนินเรื่องวีซ่า


marshall00

INTO Pathway to Marshall University (MU)

INTO Pathway Program เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตร English Program, Undergraduate Pathway Program and Graduate Pathway Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไม่สามารถสมัครเรียนเข้าตามเกณฑ์ Direct Entry ของมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือระหว่าง University partners ของ INTO USA ได้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ชั้นยอดที่เราจัดหาไว้เพื่อความต้องการเฉพาะของ นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ 

INTO Pathway Program เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เสนอโอกาสทางการศีกษาให้นักเรียนต่างชาติที่มี "เกรดไม่สูง ภาษาไม่ถึง..แต่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ" ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อและประสบความสาเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Marshall University (MU)

ขั้นตอนเข้าสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัย 
Marshall University (MU) ผ่าน INTO Pathway Program 
โดยมี 
3 ช่องทางดังนี้:

INTO Pathway Program - MARSHALL

Marshall University (MU)

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล (Public University) ในสหรัฐอเมริกา ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1837 ตั้งอยู่ในเมือง ฮันติงตัน (Huntington, West Virginia) เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี (Undergraduate Degree/Bachelor’s Degree) และปริญญาโท (Graduate Degree/Master’s Degree)

มหาวิทยาลัยได้จัดอันดับให้อยู่ใน Top 15% ของมหาวิทยาลัยในสหัฐที่ดีทีสุดที่สอนระดับปริญญาโท และเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในด้าน Forensic Science Master's Programs (America board of Criminalistics,2013) และเป็นอันดับที่ 16สุดยอดของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตภาคใต้ของสหรัฐ The college of Business ที่Marshall   เป็น 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) 

ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของ Marshall University ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศจากสำนักงาน .ทั้งนี้ Marshall University ยังมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการจัดอันดับโดย US News & World Report, 2013 ให้อยู่ในอันดับที่ 16 ของมหาลัยรัฐบาลระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของภูมิภาคตอนใต้ (Southern Region)

  
ได้รับการจัดอันดับโดย
 Carnegie ให้เป็นมหาลัยขนาดใหญ่ หรือ “Master’s Large” University มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 14,000 คน ที่เรียนปริญญาตรี โท และเอก โดยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 315 คน มีค่าเรียนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับมหาลัยรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทันสมัยและครบครัน เหมาะแก่การศึกษา

marshall01

 

 

หลักสตูร MBA (Master of Business Administration)

Marshall University ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลก The Association of Advance Collegiate School of Business หรือ AACSB ซึ่งถือเป็น 1 ใน 200 กว่ามหาวิทยาลัยจากทั้งหมด 4,200 กว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

นอกจากนั้นในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ของ Marshall University ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากล Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABET

 

Accreditation (การรับรองวทิยฐานะจากหน่วยงาน)

Marshall University มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับมาตรฐานทางวิชาการและได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน และสมาคมวิชาชีพมากมายทุก  หลักสูตรได้รับการรองรับมาตรฐานทางวิชาการระดับสูง รวมถึงบัณฑิตที่จะจบจากมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่ามีคุรภาพสูงสุดและมีโอกาสที่ได้รับตำแหน่งงานที่ดีที่สุด

 

ตัวอย่างรายนามของหน่วยงานในสหรัฐและหน่วยงานสากลระดับโลกที่รับรองวิทยฐานะของมหาลัย Marshall University ดังนี้

·         The Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools

·         Accreditation Council for Graduate Medical Education

·         AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business

·         ABET - Engineering Accreditation Commission of the Accrediting Board for Engineering and Technology

·         American Chemical Society

·         American Psychological Association

·         Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication

·         Commission on Accreditation of Allied Health Programs

·         Council on Academic Accreditation of the American Speech-Language-Hearing Association

·         Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs

·         Council on Academic Accreditation of the American Speech-Language-Hearing Association

·         Council on Accreditation of Allied Health Education Programs

·         Council on Social Work Education

·         Liaison Committee on Medical Education of the American Medical Association and the Association of American Medical Colleges

·         National Accrediting Agency for Clinical Laboratory Sciences

·         National Association of Schools of Music

·         National Council for Accreditation of Teacher Education and the West Virginia State Department of Education

·         National Recreation and Park Association and the American Alliance of Leisure and Recreation

·         Applied Science Accreditation Commission of the Accrediting Board for Engineering and Technology

·         World Safety Organization

 

marshall02

 

ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัย..จุดเด่น Marshall University (MU)

·         อันดับที่ # 1 Forensic Science Master's Program in The U.S. (American Board of Criminalstics, 2013)

·         อันดับที่ # 16 Top Public Regional University, South (U.S. News $ World Report,2014)

·         อันดับที่ # 39 Regional University, South (U.S. News $ World Report,2014)

·         The college of Business ที่ Marshall ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

·         มหาวิทยาลัยไดรั้บการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 15% มหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ดีที่สุดในการสอนระดับปริญญาโท (2013 Washington Monthly college rankings)

·         ได้รับการรับรองวิทายฐานะในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับมาตรฐานทางวิชาการและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและสมาคมวิชาชีพมากมายทุก

·         สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากล Accreditation Board for Engineering and Technologyหรือ ABET

·         ได้รับมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการจัดอันดับโดย US News & World Report, 2013 ให้อยู่ในอันดับที่ 16 ของมหาลัยรัฐบาลระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของภูมิภาคตอนใต้ (Southern Region)

·         สำนักงาน .. รับการรับรองวิทยฐานะทุกหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของ Marshall University

 

หลักสาขาที่น่าสนใจของทางมหาวิทยาลัย Marshall University (MU)

·         College of Science

·         School of Medicine

·         School of Pharmacy

·         College of Information Technology and Engineering

·         College of Health Professions

·         College of Arts and Media

·         College of Liberal Arts

·         College of Business

·         College of Education and Professional Development

 

marshall03

ที่ตั้ง

Marshall University ตั้งอยู่ในเมือง Huntington รัฐWest Virginia   เมืองตั้งอยู่ในเทือกเขา Appalachian และมีแม่น้ำไหลผ่าน   Ohio เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย มีประชากรประมาณ 50,000   เป็นเมืองทีทมีค่าครองชีพต่ำกว่าส่วนอื่นของสหรัฐอเมริกา แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าอีกหลายๆส่วน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคามเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง มีกิจกรรมมากมาย Adventure Outdoor Activities เช่น แคปปิ้ง ปีนเขา ปั่นจักรยายภูเขา พายเรือคา

ยัค สกี ล่องแก่ง  และเมือง Huntington เป็นศูนย์กลางของบริษัทชั้นนำ เช่น Amazon, Alcon Research, Toyota Motor Manufacturing, Steel of West Virginia, the U.S. Army Corps of Engineers and Special Metals Corporation เป็นต้น

 

marshall04

กิจกรรม

มหาวิทยาลัย Marshall University มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายไว้เพื่อนักศึกษา เช่น ศูนย์ Marshall Memorial Student Center (MSC) ซึ่งเป็ฯศูนย์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ซึ่งในศูนย์นี้จะมีทั้ง Student Resource Center, ร้านหนังสือ, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ Starbucks, ไปรษณีย์ อีกทั้งยังมีบริการอื่นๆเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆของนักศึกษา เช่นThe Division of Multicultural Affairs, Student Advocacy, Student Health Service, Women Center, Student Counseling Center

กิจกรรมใน Marshall University มีศูนย์กีฬา ทีทมีกีฬาหลากหลายมากกว่า 400 ชนิด เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา เพียงนักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษาก็สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ทุกการแข่งขันที่ Marshall University โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม

 

marshall05

ที่พัก

ที่พักของ Marshall University มีหอพักทั้งหมด 8 กลุ่มอาคาร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ Academic English Program มหาวิทยาลัยแนะนำให้พักในมหาวิทยาลัยก่อนอย่างต่ำ1 ปีการศึกษา(2 เทอม) โดยหอพักในมหาวิทยาลัยจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมง โดยค่าหอพักจะแสดงรายการอยู่ด้านล่างและจะร่วมรายการค่าอาหารที่ dining hall ตลอดเทอมการศึกษาไว้แล้ว

 

marshall06

ปริญญาโท

(รับตรง และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาโท)

 

·         Marshall University มีหลักสูตร ปริญญาโท, เอก, หลักสูตรขั้นสูงทั้งหมด 53 หลักสูตร

·         ได้รับรางวัล Carnegie Classification for Master’s Colleges and Universities (Carnegie foundation for the advancement of teaching)

·         ได้รับการจัดอันดับท็อป 15% มหาวิทยาลัยที่จัดสอนระดับปริญญาโทที่ดีที่สุดในสหรัฐ (2013 Washington Monthly College Ranking)

·         อันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกาทางด้าน Forensic Science (American Board of Criminalistics, 2013)

·         Business School ของ Marshall University ได้รับรองคุณภาพจากThe Association Schools of Business (AACSB)

·         หลักสูตร Pathway MBA ที่ ไม่ต้องการประสบการณ์ทางาน หรือ คะแนน GMAT

 

INTO Pathway Program - Marshall University (MU)

INTO Marshall University เป็นหน่วยงานหนึ่งตั้งอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย Marshall University เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนของสถาบันภาษาและเป็นสถาบันที่ทำหลักสูตรต่อเนื่องการเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย Marshall University

โดย INTO Marshall University ร่วมกับ Marshall University เปิดสอนหลักสูตรPathway Program เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า Marshall University ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลักสูตร Pathways เปิดสำหรับสาขา ธุรกิจ (Business), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), คอมพิวเตอร์(Computer), วิทยาศาสตร์ (Science), และอื่นๆ

 

หลักสตูร Pathway Program ปริญญาโท

1. Business

     • Master of Business Administration (MBA)

     • Master of Science in Healthcare Administration

     • Master of Science in Human Resource Management

2. Engineering

     • Master of Science in Engineering

     • Master of Science in Environmental Science

     • Master of Science in Information Systems

     • Master of Science in Technology Management

     • Master of Science in Safety with emphasis in Occupational Safety and Health

3. สาขาอื่นๆ :

     • Master of Science in Exercise Science

     • Master of Science in Sport Administration

     • Master of Arts in Mathematics

     • Master of Mathematics

     • Master of Arts in English with emphasis in Teaching English to Students of Other Languages (TESOL)

 

 

 

 

  Entry requirement

 

Direct EntryUndergraduateDegrePrograms

AcceleratedPathwayPrograms

StandardPathwayPrograms

Successful

UndergraduateGPA

equivalent

3.0-3.2

2.25-2.5*

2.25-2.5*

GMAT/GRE

Some programs

No

No

TOEFL

80+

80+

70+

IELTS

6.5

6.5

6.0

INTO PasswordTest

N/A

N/A

Level 6-7*overall

สรุปรายละเอียดหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Accelerated & Standard Postgraduate Pathway Programs) โดยหลังจากจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับ เครดิตวิชาที่เรียนประมาณ 6-12 เครดิต

Start Dates:

Spring term:  January 7, 2015

Summer term:  May 13, 2015

Fall term:  August 21, 2015

Tuition Fee: 

ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Standard  2 Semesters      USD 21,200
ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Accelerated 1 Semester    USD 12,550

 

ปริญญาตรี

(รับตรงและหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี)

·         Marshall University เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 50หลักสูตร

·         ในหลักสูตรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ติด 200 อันดับ ภาควิชาธุกิจที่ดีที่สุดในสหรัฐ (U.S. News & World Report2014)

·         ในหลักสูตรวิศวกรรม ติด 1 ใน100 ภาควิชาที่ดีที่สุดในสหรัฐ (U.S. News & World Report2014)

·         โดยหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมากกว่า 90% มีหลักสูตร Pathway Program เพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครตรงได้

หลักสูตร Pathway Program ปริญญาตรี

1.  Master of Business

2.  Master of Computer Science

3.  Master of Engineering

4.  Master of Visual Arts

5.  Master of Science

6.  Master of Integrated Science and Technology

 

 

Entry requirement

Requirement

Direct Entry UndergraduateDegrePrograms

Accelerated Undergraduate
Pathway Programs

Standard UndergraduatePathway

GPA equivalent

2.5

2.0

2.0

SAT required

No

No

No

TOEFL

78+

78+

60+

IELTS

6.0

6.0

5.5 (min. 5.0 all)

INTO Password Test

N/A

N/A

Level 6.0 overall

สรุปรายละเอียดหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Accelerate & Standard Undergraduate Pathways Programs) โดยหลังจากจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับ เครดิตวิชาที่เรียนประมาณ 29=32 เครดิต โดยเครดิตที่ได้ในแต่ล่ะหลักสูตรจะแตกต่างกัน

Start Dates: 

Spring term:  January 7, 2015

Summer term:  May 13, 2015

Fall term:  August 21, 2015

Tuition Fee: 

ค่าเรียน Undergraduate Pathway Program – Standard  2 Semesters     USD 18,900
ค่าเรียน Undergraduate Pathway Program – Accelerated 1 Semester    USD 11,250

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

Subject

 Start Dates

Length

English Requirement

Tuition Fee

Academic English

Aug, Jan, May

1 term min

Assessment upon arrival

$5,515 PT

 

College Year Abroad

 

  Sep to Jun

25 / 35weeks

 

Assessment upon arrival

 

$9,250/$12,950

General English

  Sep to Jul

5-20 weeks

Assessment upon arrival

$400-425 PW
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Office
 : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click