Colorado State University


* สม้ครเรียน INTO Pathway Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวันนี้
รับทุนการศึกษาถึง $1000 - $5000

INTO Pathway to Oregon State University

INTO Pathway to University of South Florida

INTO Pathway to Colorado State University

INTO Pathway to Marshall University

INTO Pathway to George Mason University, Washington DC

INTO Pathway to DREW University, New York


Riannok.com (เรียนนอกดอทคอม) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร

เป็นหนึ่งในตัวแทน INTO Pathway ในประเทศไทย
 

น้องๆ นักเรียนสนใจเข้าเรียน INTO Pathway Program ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สอบถามเจ้าหน้าที่Riannok.com ที่มีประสบการณ์สูงในการส่งนักศึกษาไทย เข้าศึกษาต่อที่ Colorado State University และมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ TOP 50ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก 

Riannok.com เป็นที่หนึ่งในเรื่องการบริการฟรีในการช่วยสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แก้ไข Statement of Purpose การแนะนำมหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริการสำหรับนักเรียนหลักที่สมัคร และรวมทั้งการดำเนินเรื่องวีซ่า

 

CSU00

 

INTO Pathway to Colorado State University

INTO Pathway Program เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตร English Program, Undergraduate Pathway Program and Graduate Pathway Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไม่สามารถสมัครเรียนเข้าตามเกณฑ์ Direct Entry ของมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือระหว่าง University partners ของ INTO USA ได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ชั้นยอดที่เราจัดหาไว้เพื่อความต้องการเฉพาะของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ 

INTO Pathway Program เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เสนอโอกาสทางการศีกษาให้นักเรียนต่างชาติที่มี "เกรดไม่สูง ภาษาไม่ถึง..แต่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ" ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อและประสบความสาเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Colorado State University

ขั้นตอนเข้าสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัย 
Colorado State University ผ่าน INTO Pathway Program 
โดยมี 
3 ช่องทางดังนี้:

INTO_Pathway_Program_CSU

Colorado State University 

Colorado State University (CSU)เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นแนวหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐ Colorado มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปีค.ศ. 1870 ปัจจุบันมีอายุ 144 ปีตั้งอยู่ที่เมือง Fort Collins ในรัฐ Colorado จากมหาวิทยาลัย Colorado State University สามารถมองเห็นทิวเขาร๊อคกี้ Rocky Mountains Colorado State University เปิดสอนกว่า 1,500 วิชาจาก 8 คณะ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 27,000 คนโดยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 1,200 คนการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลายสาขาวิชา

CSU01

 

 

ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัย..จุดเด่น Colorado State University (CSU)

·   มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ 79 มหาวิทยาลัยที่ดี่ที่สุดในสหรัฐ และอันดับที่ 179 มหาวิทยาลัยโลก (Academic Ranking of World University, 2012)

·   ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจที่ดีที่สุดในสหรัฐ (International Student Barometer, 2013)

·   อันดับที่ 134 College ที่ดีที่สุดในสหรัฐ จากการจัดอันดับทั้งหมด 1,391 College (2013 US News & World Report Best Colleges)

·   ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก NAFSA Senator Paul Simon Awards, as the most prestigious national award for campus internationalization ปี 2013

·   ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ TOP Research Universityโดย Carnegie Foundation สาขามหาวิทยาลัยที่มีผลงานชั้นสูง

·   อันดับที่ #89 College of Business Ranked in TOP 100 Best Undergraduate Business School

·   อันดับ Top 100 ของ MBA program U.S. New Best Graduate School Ranking

·   ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับ 5 ของ Best Place for Business and Careerโดยนิตยสาร Forbes ประจำปี 2011

·   ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย National Ranking University และ Tier 1 Very High Research Activities โดย the Carnegie Foundation

·   มหาวิทยาลัยคานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยมี CSU Police และ บริการเพื่อนเดินส่งกลับที่พักสำหรับนักศึกษา

 

หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุด การันตีโดย

·   Top 10% MBA program in the US จาก US News & World Report, 2012,

·   ลาดับที่ #27 Global Social and Sustainable Enterprises MBA in the world โดยThe Aspen Institute, 2012,

·   ลาดับที่ #4 “Most Family Friendly MBA” และลาดับที่ #7 Best Administered MBA” (The Princeton Review, 2012)

·   Business School ได้รับรองคุณภาพจาก The Association Schools of Business (AACSB)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุด การันตีโดย

·   #42 the World’s Best Engineering Schools โดย Business Insider, 2012,

·   Top 20% of US colleges of engineering for graduate education โดย US News & World Report, 2012

·   ลาดับที่ #67 Best Graduate Engineering School จาก US News & World Report 2013

 

Colorado State University มีหลักสูตรปริญญาโท มากกว่า 19 หลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุด 101 อันดับในสหรัฐ (U.S. News & World Report, 2013) เช่น

·   อันดับที่ # 3       สาขาด้าน Veterinary Medicine     

·   อันดับที่ # 37     สาขาด้าน Civil Engineering

·   อันดับที่ # 59     สาขาด้าน Chemistry

·   อันดับที่ # 60     สาขาด้าน Chemical Engineering

·   อันดับที่ # 67     สาขาด้าน Electrical Engineering

·   อันดับที่ # 79     สาขาด้าน Computer Science

 

CSU02

 

หลักสูตร Pathway Global Social and Sustainable Enterprise MBA รับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางาน 3-5 ปี
หลักสูตร
 Pathway Tourism Management ไม่จาเป็นต้องสอบ GRE หลังจบ Pathway

 

US News & World Report’s 2012 ได้จัดอันดับ 4,200 กว่ามหาวทิยาลัยนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และ Colorado State University ได้จัดอันดับสาขาวิชาด้านต่างๆ ในระดับประเทศ ดังนี้


อันดับที่ # 3        สาขาด้าน Veterinary Medicine                       

อันดับที่ # 23      สาขาด้าน Biological Science

อันดับที่ # 37      สาขาด้าน Civil Engineering

อันดับที่ # 40      สาขาด้าน Statistics

อันดับที่ # 41      สาขาด้าน Environmental Engineering/ Environmental Health

อันดับที่ # 60      สาขาด้าน Social Work

อันดับที่ # 61      สาขาด้าน Chemical Engineering

อันดับที่ # 62      สาขาด้าน Electrical / Communication Engineering

อันดับที่ # 62      สาขาด้าน Mechanical Engineering

อันดับที่ # 67      สาขาด้าน Best Engineering College

อันดับที่ # 69      สาขาด้าน Earth Science

อันดับที่ # 70      สาขาด้าน Physics

อันดับที่ # 76      สาขาด้าน Math

อันดับที่ # 79      สาขาด้าน Computer Science

อันดับที่ # 82      สาขาด้าน Sociology

อันดับที่ # 82      สาขาด้าน Biological Science

อันดับที่ # 91      สาขาด้าน Psychology
อันดับที่
 # 115    Part-time MBA

 

CSU07

    

Colorado’s Major Industries


Industries

·           Agriculture

·           Aerospace

·           Bioscience

·           Energy and Natural Resources

·           Financial Services

·           Information Technology

Employers

·            HP with over 3,000 employees in Ft. Collins!

·            Agilent Technologies

·            Kodak

·            Avago Technologies


CSU08


ที่ตั้ง

Colorado State University ตั้งอยู่ที่ Fort Collin รัฐ Colorado ซึ่งได้รับการโหวตเป็นอันดับ 6 ของ Best Place to live in USA โดย Money Magazine 2010 และยังได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับ 5 ของ Best Place for Business and Career โดยนิตยสารForbes ประจำปี 2011

 

CSU04


เมืองนี้อยู่ในเนินเทือกเขาร๊อกกี้มีประชากรประมาณ 144,000 คน เป็นเมืองท่องเทยี่วเมืองนี้ไดรั้บการโหวตให้เป็นเมืองดีเด่นอันดับที่ 6 ของสหรัฐ โดย Money Magazine, 2010 และ ติด 1 ใน 10 College Towns ที่ดีทีสุดในสหรัฐ โดย American Institute for Economic Research)

 

การเดินทาง ใช้เวลาขับรถจากสนามบิน Denver international ประมาณ 1 ชั่วโมง

 

ด้วยความที่เมือง Fort Collins ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 3 เมืองที่ดีที่สุดในการทาธุรกิจในสหรัฐอเมริกา จากนิตยสาร Forbes ปี 2012 ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสของนักศึกษาในการหาสถานที่ฝึกงาน หรือหางานหลังสำเร็จการศึกษา

 

กิจกรรม
Colorado State University มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสาหรับนักศึกษา โดย CSU’s Student Recreation Center ไดรั้บการโหวตให้เป็นศูนย์สันทนาการที่ดีที่สุด อันดับที่12 ของสหรัฐ จาก Best College Review, 2013)

 

CSU05

   
ที่พัก
Colorado State University มีห้องพักหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับความต้ องการของนักศึกษา ทั้งแบบ Residence Hall และ Apartment สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแนะนาให้พักในมหาวิทยาลัยอย่างต่า 1 ปีการศึกษา โดยหอพักใน มหาวิทยาลัยจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

CSU06

  
หลักสูตรที่เปิดสอน
รับแบบ 
Direct entry (รับตรง) and INTO Pathway Program (หลักสูตรเตรียมความพร้อม)

ปริญญาโท

(รับตรง และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาโท)

·   หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดการันตีโดย

·   Top 10% MBA program in the US จาก US News & World Report, 2012,

·   ลำดับที่ #27 Global Social and Sustainable Enterprises MBA in the world โดยThe Aspen Institute, 2012,

·    ลำดับที่ #4 “Most Family Friendly MBA” และลาดับที่ #7 Best Administered MBA” (The Princeton

  Review, 2012)

·    Business School ได้รับรองคุณภาพจาก The Association Schools of Business (AACSB)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุด การันตีโดย

·   #42 the World’s Best Engineering Schools โดย Business Insider, 2012,

·   Top 20% of US colleges of engineering for graduate education โดย US News & World Report, 2012

·   ลาดับที่ #67 Best Graduate Engineering School จาก US News & World Report 2013

 

Colorado State University มีหลักสูตรปริญญาโท มากกว่า 19 หลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุด 101 อันดับในสหรัฐ (U.S. News & World Report, 2013) เช่น

·   อันดับที # 3       สาขาด้าน Veterinary Medicine     

·   อันดับที # 37     สาขาด้าน Civil Engineering

·   อันดับที # 59     สาขาด้าน Chemistry

·   อันดับที # 60     สาขาด้าน Chemical Engineering

·   อันดับที # 67     สาขาด้าน Electrical Engineering

·   อันดับที # 79     สาขาด้าน Computer Science

 

หลักสูตร Pathway Global Social and Sustainable Enterprise MBA รับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางาน 3-5 ปี

หลักสูตร Pathway Tourism Management ไม่จาเป็นต้องสอบ GRE หลังจบPathway

 

 

หลักสูตร Graduate Pathway programs เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาโท เมื่อผลการเรียนสามารถจบหลักสตูร Pathway Program และได้คะแนนขั่นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนดในการเข้าเรียน Colorado State Universityประกอบด้วย Business, Engineering และ Tourism Management Graduate Pathway

Entry requirement

 

 

      DirecEntry

            Graduate     

Degree Programs

 

  Accelerated Pathway     Standard Pathway

          Programs                       Programs

Successful

Undergraduate GPA                3.20                                   2.75*                              2.75*

Equivalent

GMAT/GRE                              1200                                   No                                   No

TOEFL                                      80+                                    79+                                71+

IELTS                                      6.5+                                   6.5                                  6.0

INTO Password Test                 N/A                                    N/A                      Level 6* overall

*เกณฑ์ในการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน*

 

 

START DATES  (Pathway program):

Fall term:  January 12, 2015

Spring term:  August 18, 2015

ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Standard  2 Semesters     USD 26,100

ค่าเรียน Graduate Pathway Program – Accelerated 1 Semester    USD 15,000


ปริญญาตรี

(รับตรง และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี)

·   มีหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 72 หลักสูตร
·   
ลำดับที่ 64 ของสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี(U.S. News & World Report, 2013)
·   ลำดับที่ 107 หลักสูตรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา(Bloomberg Business week, 2012 & U.S. News & World Report, 2013)

 

หลักสูตร Undergraduate Pathway Programs (เป็นหลักสตูรที่การันตีการเข้าเรียนที่ Colorado State University เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์ของ Pathway Program นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ PathwayProgram ทั้งหมดเมื่อจบโปรแกรมแล้วเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ CSU ได้ทันที)

 

Entry requirement

 

 

           DirecEntry

           Undergraduate DegrePrograms

 

Standard Pathway

Programs

 

GPA equivalent                                          3.25                                       2.5 (2.75 for Engineering)

 

SAT required                                               Yes                                                           No

TOEFL                                                          79+                                                         60+

IELTS                                                          6.5                                  5.5 (min.5.5 in Reading/Writing)

INTO Password Test                                    N/A                                                              N/A

 

*เกณฑ์ในการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน*

START DATES  (Pathway program):

Fall term:  January 12, 2015

Spring term:  August 18, 2015

ค่าเรียน Undergraduate Pathway Program – Standard2 Semesters    USD 27,800

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

Subject

StartDates

Length

EnglishRequirement

TuitionFee

 

Academic English

Aug,Oct,Jan,Mar,

May,July

 

6/8 week

per term

 

Assessment uponarrival

 

$3,770/term

General English

everymonth

4-48 wks

Assessment uponarrival

$425 - 450  PW

College YearAbroad

Aug,Jan

24/36 wks

Frobeginner

$9,600/ $14,400

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Office
 : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click