University of California, San Diego
                                                    
UC San Diego จะทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของความรู้ผ่านทางความเป็นเลิศในการศึกษาและการวิจัยที่ระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีมืออาชีพและระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและการบริการสาธารณะ และการเป็นหุ้นส่วนในด้านอุตสาหกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพล่วงหน้า  และการดูแลความเป็นอยู่ของภาครัฐ   มหาวิทยาลัยของเรามีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนนักเรียนจะมีความรื่นเริงที่เรียนที่นี่ และพนักงานทุกคนที่มีความทุ่มเทในการทำงาน ซึ่ง เป็นลักษณะวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการและนวัตกรรมที่ครอบคลุมไปทั่วโลก

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่ดีที่สุดและเป็นไปได้ในการเรียนรู้สภาพแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยของเราทางมหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพภูมิอากาศของความเป็นธรรมชาติและให้มีความร่วมมืออย่างจริงจัง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ แฝงไว้ในหลักการของมหาวิทยาลัยของเราจากชุมชน UC San Diego ได้รวบรวมความหลากหลายของความเท่าเทียมและการรวมกันเป็นส่วนผสมสำคัญของการเป็นเลิศทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา
นวัตกรรมนับเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำให้เราเท่าเทียมกัน และจะเป็นสิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยซานดิเอโกแห่งนี้ ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าความรู้ไม่ได้มาจากในห้องเรียนเพียงย่างเดียว ชีวิตของพวกเขาต่างหากคือห้องปฏิบัติการ

UC San Diego ได้มีโรงไฟฟ้าที่ไว้ใช้สำหรับงานด้านวิชาการและสามารถเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 10 อันดับของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยสหรัฐ News & World Report และมีจำนวนที่อยู่ในอันดับหนึ่งในประเทศสำหรับการบริการสาธารณะโดยหนังสือวอชิงตันรายเดือน

นักเรียน

การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยโดยรวมเป็น 29,324 คน (ข้อมูล ณ วันที่ฤดูใบไม้ร่วง 2011)
UC San Diego ได้รับ 60,799 คน สมัครเป็นน้องใหม่
งบประมาณ
UC San Diego งบประมาณของปี  2011 มีรายได้เท่ากับ 2,900,000,000 $  ซึ่งร้อยละ 30 ของจำนวนนี้เป็นรายได้จากสัญญาและทุนซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลกลางเพื่อการวิจัย
เพียง 9 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียของกองทุนเพื่อการศึกษา ผลที่มีการลงทุนขนาดเล็กใน UC San Diego มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สุขภาพ ทักษะทางแรงงาน ธุรกิจ  กิจการต่างๆ ที่มีมากขึ้น
ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยมากกว่า $ 960,000,000 ดอลลาร์  สำหรับการแข่งขันและ  สำหรับการวิจัยในปีงบประมาณ 2011 นับเป็นปีที่สองที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยสำหรับการระดมทุนวิจัยในประวัติศาสตร์
นับเป็น50 ปีของมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยรวมสำหรับปีนี้  งบการเงินสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายนมีจำนวนมากกว่า  1,043,000,000 $ ที่จำนวนรวม 160,000,000 $ ใน American Recovery และ Reinvestment Act (การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง) คือ การได้รับรางวัลและเงินกองทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ในปี 2011 มหาวิทยาลัยได้พระราชทานปริญญาถึง  8,161 สาขาวิชา  ร้อยละ 40 ของศิษย์เก่ามีมากกว่า 141,000คน  ได้อาศัยอยู่ในซานดิเอโก ซึ่งเป็นที่ๆ ที่เอื้อให้มีรายได้และมีเงินเดือนทรัพย์สินต่างๆ และภาษีที่ส่งไปยังภูมิภาค
UC San Diego มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งศิษย์เก่าได้เริ่มต้นตั้ง  บริษัทถึง 646 บริษัท  เป็นบริษัทท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสมัยใหม่

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click