University of Exeter

University of Exeter เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่อันดับ 9 จากมหาวิทยาลัยทั่วสหาชอาณาจักร และติดหนึ่งใน 200 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยสาขาวิชาระดับปริญญาตรี โท และเอกจะมีความหลากหลาย ดังนี้

-    College of Engineering, Mathematics, and Physical Sciences
-    College of Humanities
-    College of Life and Environmental Studies
-    The Business School
-    College of Social Sciences and International studies
-    Peninsula College of Medicine and Dentistry

University of Exeter นั้นจะตั้งอยู่ที่เมือง เอ็กซิตเตอร์ซึ่งอยู่ตอนล่างของอังกฤษ ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากเมือง
เอ็กซิตเตอร์จะได้รับความอบอุ่นจากชายหาด แต่ด้วยเมืองที่ไม่ใหญ่มากทำให้ชาวต่างถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตท้องถิ่นของคนพื้นเมือง  โดยที่เมืองเอ็กซิตเตอร์นั้นเคยได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรโรมซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยไว้อย่างเด่นชัดทางสถาปัตยกรรม ถึงกระนั้นนักเรียนที่ศึกษาที่เมืองเอ็กซิตเตอร์ก็สามารถ
ที่จะเดินทางไปเมืองต่างๆ เช่น กรุงลอนดอนโดยที่จะใช้เวลาเพียง2ชั่งโมงครึ่งทางรถไฟ และ ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปจากสนามบินนานาชาติของเมืองเอ็กซิตเตอร์See what the University of Exeter has to offer for international students


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click