ทีมงาน Au Pair Riannok เยี่ยม KiDo Daycare
ทีมงานเรียนนอกดอทคอมได้เข้าไปเยี่ยมน้องๆ Au Pair Riannok
ที่ KiDo Daycare

ทางเรารับทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชาย เราใส่ใจและแนะนำน้องๆในทุกขั้นตอน
หากน้องผู้ชายมีความสนใจและมีความตั้งใจจริงก็สามารถเป็นออแพร์ได้นะคะ

pfm
 
karn
 
pao