Highline Community College

ความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่

วิทยาลัยชุมชนไฮไลน์คือสถานที่ที่คณาจารย์และนักศึกษาต่างทำการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมนานาชาติ คุณจะได้พบปะเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และชุมนุมสังสรรค์ที่นี่ ที่นี่คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ!

ขอต้อนรับสู่นรแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน

แคมปัสหลักของไฮไลน์อยู่ที่เมืองดีมอยส์ มลรัฐวอชิงตัน ห่างจากใจกลางนครซีแอตเติลไปทางทิศใต้ประมาณ 20 นาที แคมปัสแห่งนี้มีเนื้อที่ 80 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยพิวเจทซาวด์และทิวเขาโอลิมปิก แหล่งช้อปปิ้ง โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ย่านบันเทิงกลางคืน และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสุดสัปดาห์อยู่ห่างไปเพียงไม่กี่นาที ที่สำคัญคือในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น ไรซอฟท์ โบอิ้ง และ สตาร์บัคส์


เหตุผลที่ควรเลือกวิทยาลัยชุมชน

 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง
 • โอนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแบบ 4ปีการศึกษาได้ง่าย
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (นักเรียน 20-35 คน)
 • คณาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ไม่ต้องใช้ผลสอบ SAT ในการสมัคร
 • เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

เหตุผลที่ควรเลือกไฮไลน์

 • อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ดี ใกล้นครซีแอตเติล วอชิงตัน
 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • สามารถเลือกได้ว่าจะพักแบบ หอพักหรือโฮมสเตย์
 • เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษของ Kaplan ได้
 • มีบริการช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษา
 • มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับ 2011-2012

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม                     $8400

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน                        $8100

____________________________


รวมทั้งหมดสำหรับหนึ่งปีการศึกษา              $16,500

 

ค่าใช่จ่ายต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดตัวเลขต่างๆได้จากการประเมิน จึงอาจแตกต่างไปในแต่ละกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของนักศึกษาเองทุนการศึกษา

วิทยาลัย ชุมชนไฮไลน์มีความยินดีในการนำเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในขณะศึกษาอยู่ที่ไฮไลน์จะได้รับทุนการศึกษา $1000 ถึง $2000 ต่อภาคการศึกษา คุณสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้หลังจากจบภาคการศึกษาแรก 

ที่พักอาศัย

เรามที่พักอาศัยรอบๆ สิทยาลัยชุมชนไฮไลน์หลายแบบให้นักศึกษาต่างชาติได้เลือกพัก เราหาที่พักให้ตรงตามสไตล์ของนักศึกษาแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน หอพักนักศึกษา ไปจนกระทั่งที่อยู่ส่วนตัวแบบอพาร์ทเมนท์

โฮมสเตย์:                    $595 ต่อเดือน + $250 ค่าจัดหาที่พัก +$100 ค่ามัดจำสำหรับเดือนแรก

 

หอพัก:                        $500 ต่อเดือนสำหรับห้องพักคู่ (ต่อคน) +$60 ค่าสมัคร

                                $800 ต่อเดือนสำหรับห้องพักเดี่ยว + $60 ค่าสมัคร

อพาร์ทเมนท์:         ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับขนาดอพาร์ทเมนท์และจำนวนผู้พักอาศัย

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เอกสารที่นักศึกษาต้องส่งมาที่สำนักงานของเราเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาที่ไฮไลน์ ทีดังต่อไปนี้:

 • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ค่าสมัคร $54.00
 • ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • ผลการทดสอบความรู้ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (480PBT, 157CBT หรือ 54 IBT) หรือผลการทดสอบที่อื่นที่ได้รับการรับรอง
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่แสดงจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในฃีวิตประจำวันอย่างนเอย 1 ปี ($16,500)

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสำหรับการโอนหน่วยกิจไปศึกษาต่อ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก”อไลน์จำนวนมากได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น

 • University of Washington
 • University of Maryland
 • Tulane University
 • University of California, Los Angeles
 • Johns Hopkins University
 • University of Nevada, Las Vegas
 • New York University
 • Cornell University
งานที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากไฮไลน์

บริษัทและองค์กรต่างๆต่อไปนี้ ได้รับนักศึกษาต่างชาติหลังจากสำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน

 • บริษัทไมโครซอร์ฟ
 • บริษัทมิตซูบิชิ
 • บริษัทอเมซอล
 
 • สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • โรงแรมมาริออต
 • สายการบินคาเท่ย์แปซิฟิก
 • การท่าเริกและอากาศยานเมืองซีแอตเติล
 

วิชาเอกที่โอนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย : อนุปริญญาทางษศิลปะศาสตร์หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์

 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปกรรม
 • ชีววิทยา
 • พฤกษศาสตร์
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • นิเทศศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • งานยุติธรรม
 • ศิลปะการแสดง
 • เศรษศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์

 • การประมง
 • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ภาษาต่างประเทศ
 • วนศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • ประวัติศาสตร์
 • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • ชีววิทยาทางทะเล
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
 • สมัทรศาสตร์
 • ปรัชญา
 • เตรียมทันตแพทยศาสตร์
 • เตรียมนิติศาสตร์
 • เตรียมแพทย์ศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • พลศึกษา
 • กายภาพบำบัด
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • สังคมศาสตร์
 • วาทวิทยา
 • การบริหารจัดการสัตว์ป่า
 • สัตววิทยา

การฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพ: อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ธุรกิจ:

 • การบัญชี
 • การบัญชีกึ่งวิชาชีพ
 • ผู้ช่วยฝ่ายบริหารจัดการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ
 • พนักงานบัญชี
 • ธุรกิจ
 • ผู้เชี่ชยวชาญด้านการบริการลูกค้า
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การตลาดและการขาย
 • ผู้ช่วยนักกฎหมาย
 • ผู้ช่วยนักกฏหมาย (พิเศษ)
 • การบริหารโครงการ
 • การขายปลีก
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก
 • การเดินทางและการขนส่ง

บริการบุคคลและสาธารณสุข:

 • การบริหารงานยุติธรรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดยาเสพติด
 • การดูแลเด็ก: ครอบครัว-บ้าน
 • การดูแลเด็ก: แรกเกิด-ทารก
 • การดูแลเด็ก: Initial Early Childhood
 • การดูแลเด็ก: เด็กวัยเรียน
 • ผู้ตรวจวัดสายตา
 • ศึกษาศาสตร์: เด็กปฐมวัย
 • การศึกษาศาสตร์: ครูช่วยสอน
 • ศึกษาศาสตร์: ผู้ช่วยครู
 • ศึกษาศาสตร์: ฝึกหัดครู
 • การบริหารบุคคล
 • ผู้ช่วยแพทย์
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
 • พยาบาล: การเลื่อนระดับ LPN เป็น RN
 • พยาบาล: วิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
 • นักเวชบำบัด

อุตสาหกรรมและวิทยาการ:

 • การเขียนโปรแกรม C++
 • เทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืน/การสืบหาหลักฐานข้อมูล
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • นักพัฒนา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
 • การดูแลระบบUNIX
 • การเขียนโปรแกรม VB
 • ศิลปศาสตร์และการสื่อสาร
 • บรรณารักษ์
 • การพิมพ์ออฟเซ็ต
 • นิเทศศิลป์

นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตร อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ โปรแกรมประกาศนียบัตร สามารถเลือกฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้ (OPT) หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาสามารถทำงาต่อในสหรัฐอเมริกาได้นาน 12 เดือน

     
 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click