City University London
City University London

City  University London เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของสหราชอาณาจักร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1894  ในชื่อของ
Northampton Institue และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1966 ดำเนินการสอนและการวิจัยมานานกว่า 100 ปี

จุดเด่นของ City University London คือได้รับเลือกอยู่อันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการรับเข้าทำงานของนักศึกษาที่เรียนจบมากที่สุดจากมหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักร และอยู่อันดับที่ 15 ในด้านรายได้เริ่มต้นที่สูง จากการสำรวจของ The Sunday Times  University Guide 2012

มหาวิทยาลัยที่มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)
สอนโดย
Cass Business School ซึ่งเป็นคณะวิชาธุรกิจเปิดสอน่าขาวิชาธุรกิจและการจัดการเป็นโปรแกรมเด่น เนื่องจากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งในลอนดอน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลก มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพัฒนาก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจของ Cass  Business School ติดอันดับ 4 ของหลักสูตร MBA ดีที่สุดในอังกฤษ และอันดับ 15 ในยุโรป และติดอันดับต้นๆของโลก จาก Financial Times

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเงินอยู่อัดับที่ 11 ของโลก จาก Financial Times 2010 City London ได้รับเลือให้อยู่ในกลุ่ม 5% แรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จาก Times Higher Education และอยู่ในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยดีที่สุดในลอนดอน จาก The Sunday Times University Guide 2011

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้สนความเป็นนานาชาติมากที่สุดในอังกฤษ จำนวนนักศึกษา 21,000 คน จาก 160 ประเทศ สร้างชุมชนที่มีความหลากหลาย มีชีวิตชีวา และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนมีวิยาเขต 4 แคมปัส โดยมีวิทยาเขตหลักที่ Northampton Square และมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ทั่วกรุงลอนดอนมีความพียบพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีห้องเรียนและห้องแล็ปทันสมัย มีบริการ Wi-Fi Internet ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการหาข้อมูล

นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมงานศิลปะจากหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ตั้งอยู่ในลอนดอนที้งยังสะดวกต่อการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงลอนดอนและเมืองอื่นๆ

Graduation-2013


คณะที่เปิดสอน ได้แก่

- City Law School

- School of Community and Health Sciences

- School of Arts, including the Department of Journalism

- School of Engineering and Mathematical Sciences

- Sir John Cass Business School

- School of Informatics

- School of Social Sciences

International Foundation Programme เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 หลักสูตรเปิดสอนในเดือนมกราคมและกันยายน

ผู้สมัครที่คุณสมบัติยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร Pathway ที่ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอกชนชั้นนำ INTO มารองรับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก ดังนี้

- Business, Humanities and Social Sciences เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา  Business and Management, Economics, Journalism, Law และ Social Sciences

-  Engineering, Computer Science and Mathematics เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา  Engineering, Computer Science, Informatics, Mathematics และ Health Sciences.

 

INTO UEA London and INTO City University London - Learning Outside of the Classroom
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click