LINCOLN HIGH SCHOOL

 

 


LINCOLN HIGH SCHOOL

โรงเรียนลินคอล์นไฮสคูล์เป็นโรงเรียนมัธยมปลายสหศึกษาและมีความทันสมัย ตั้งอยู่ในเมืองลินคอล์น ชานเมืองไครส์เชิร์ช และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยลินคอล์น

โรงเรียนกำหนดมาตรฐานสูงไว้แก่นักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,600 คน และมีหลักสูตรและกิจกรรมหลากหลาย โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญขอกการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนเป็นรายบุคคล

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางโรงเรียนมีห้องเรียนการสอนเฉพาะทางถึง 40 ห้อง รวมถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีประยุกต์ ห้องพลศึกษา 2 ห้อง และบริเวณสำหรับเล่นกีฬากว้างขวาง โรงเรียนลินคอล์นไฮสคูล์เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนในทุกระดับและทีการนำใช้ในการสอนวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย

ที่พักอาศัย

นักเรียนนานาชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนลินคอล์นไฮสคูล์จะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ ที่จัดให้โดยโรงเรียน หรือพักอาศัยกับผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งครอบครัวโฮมสเตย์ได้รับการคัดเลือกและติดตามดูแลโดยผู้ประสานงานที่พักโฮมสเตย์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในทีมการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนนานาชาติ คอยดุแลว่านักเรียนได้รับความอบอุ่น การดูแลและมีบรรยากาศที่เกื้อกูล ทางโรงเรียนจะให้พนักงานโรงเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์ไปรับที่สนามบินนานาชาติไครส์เชิร์ช

การช่วยเหลือทางภาษาอังกฤษ

นักเรียนทุกคนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษตามสมควรที่จะสามารถฟังคำบรรยายในชั้นเรียนได้ ดังนั้นจึงมีการจัดให้ความช่วยเหลือการติวภาษาอังกฤษเป็นชั้นขนาดเล็กๆ ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบด้านภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึง


ความเห็นของนักเรียนไทยที่ได้ไปเรียนที่ LINCOLN HIGH SCHOOL

STUDENT STORIES

THAILAND My name is Mind Jutrakul.  I’m a Thai student who studies at a high school in New Zealand.  Lincoln High School is the school I’ve chosen to study at.  Since I came her two and a half years ago, I’ve learned a lot about living overseas by myself. I’ve learned to face problems by myself.  In Lincoln there are lots of things I like such as the buildings. I like the teachers in Lincoln.  They teach me because they want to not because it’s their duty. They help to understand the lessons.  I feel so appreciative of the teachers. 

Having friends at Lincoln is very good.  People here are very friendly, kind and gentle. They are interested in what I am doing, where I am going and my recommendations. They also help me by answering questions I do not understand. 

Having friends from other countries lets me know many things about their lives and also I can learn a little bit of their language for example: Chinese, Japanese, Korean and German. 

My favourite thing is the school uniform. I really like the Lincoln High School uniform because I find it suitable for me.  It is green so I think it is pretty and vigorous.  I also like anything that has the Lincoln Brand on it.  It don’t know why I feel proud when I have it on but I do. 

In the future if I have opportunities to involve me in the New Zealand life I would like to come back.  

I think Lincoln High School is the best school to come and study.  I love Lincoln High School.

เครดิต : http://www.lincoln.school.nz/WebSpace/1261/

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click