Ashburton College

Ashburton College

เมือง Ashburton ตั้งอยู่ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นชุมชนที่ปลอดภัย เป็นมิตรและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่มีประชากร 27,000 คน Ashburton อยู่ใจกลางของภูมิภาค Canterbury ห่างจากเมือง Christchurch และสนาบินนานาชาติไปทางใต้เพียง 80 กม.

Ashburton College เป็นโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษาซึ่งตั่งอยู่ในเขต Ashburton บนวิทยาเขตที่งดงาม สถานที่ตั้งที่ใกล้กับสวนสาธารณะรวมทั้งสถานที่เล่นกีฬาและร้านค้าต่างๆ ปัจจุบัน Ashburton College มีนักเรียน 1,200 คน

โปรแกรมการเรียนการสอน

·         วิชาและคอร์สเรียนที่หลากหลายสำหรับความถนัดในทุกๆด้านตั้งแต่ระดับปีที่ 9-13

·         ประกาศนียบัตรคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ (NCEA) ระดับ 1 ถึงละดับ 3

·         หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ (ESOL) ในระดับต่างๆ

·         การเตรียมนักเรียนมัธยมปลายเพื่อมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ (Ashburton College มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากกับมหาวิทยาลัย Canterbury และมหาวิทยาลัย Otago)

ที่พัก

ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นนักเรียนจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษผ่านทางโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและเอาใจใส่ซึ่ง Ashburton College จัดหาให้ ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนแก่นักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์อย่างต่อเนื่องผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานโฮมสเตย์ของโรงเรียน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click