รู้หรือไม่เรื่องการปรับเวลาสำหรับ Daylight Saving Time
 
 
รู้หรือไม่ ?! การปรับเวลาสำหรับ Daylight Saving Time 

Daylight Saving Time คือการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ในช่วงฤดูร้อน เพราะในฤดูร้อน จะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน ดังนั้นจึงมีการปรับนาฬิกาเพื่อให้สามารถใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ท่ามกลางแสงแดดได้นานยิ่งขึ้น และยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง 

ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 70 ประเทศที่มีการปรับเวลา การเริ่มต้นช่วง Daylight Saving Time ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป อย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา รัฐต่างๆ จะปรับเวลาในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม และเปลี่ยนกลับไปเป็นเวลามาตรฐานในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน ส่วนประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) จะเริ่มปรับเวลาในเวลา 1 นาฬิกาของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และปรับคืนในเวลา 1 นาฬิกาของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

ด้านประเทศในซีกโลกใต้ที่ฤดูร้อนจะมาเยือนในเดือนธันวาคม อย่างเช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น จะใช้ Daylight Saving Time ในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมค่ะ
รูปภาพ
 
 
  พี่มน
[14 August 2014 , 17: 21 : 20]