ปวส ต่อ วิศวะไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่อเมริกัน
 
  คือตอนนี้ผมเรียนปวส ผมอยากจะรุ้ว่า ปวส สามารถต่อ ป.ตรี ที่อเมริกาไหมครับ สาขาวิศวะไฟฟ้ากำลังและคอมพิวเตอร์  
 
  เมื่อไรจะพอ
[15 May 2015 , 18: 08 : 22]