อยากรู้มากเลยค่ะ
 
  ิอยากให้พี่ๆทีมงานช่วยบอกรายละเอียดของแต่ล่ะมหาลัยในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับค่าเรียนในแต่ล่ะปี งบประมาณ ช่วยหน่อยนะค่ะ  
 
  Nuttawan. Wongngam
[26 July 2015 , 12: 49 : 27]