New Zealand

      icon_newP R O M O T I O N !! เพียบ..สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัย.. Click เลย

  

New Zealand

ข้อมูลทั่วไป

                ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในบริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กๆเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊อต (Stewart Island) ถ้ามองดูแผนที่จะเห็นว่านิวซีแลนด์อยู่ใกล้กับประเทศออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาวประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกแล้วเลี้ยงสัตว์มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโครนเดือด บริเวณเทือกเขาสูง มีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาดของประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น มีเมืองหลวงชื่อ เวลลิงตัน

ประชากร

                ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปราณการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์เป็นคนรักธรรมชาตมและตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ประเทศนิวซีแลนด์เป็น เขตปลอดนิวเครียร์ ประเทศแรกในโลก ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 3.6 ล้านคน 74% สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็นชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียนจากเกาะต่างๆ 4% เป็นชนชาติสายจีน และ 1% เป็นชนเชื้อสายอินเดีย ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น ในช่วงที่รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่าชาวเอเชียและชาวโพลินีเซียนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติหลายภาษา

รัฐและเมืองสำคัญ

·         โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเคิบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เป็ฯเมืองท่าเรือสำคัญ และเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ

·         แฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่แมน้ำไวกาโต้ ซึ่งเป็นแมน่ำยาวที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (The University of Waikato)

·         เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เขชื่อระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน

การปกครอง

                นิวซีแลนด์ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภา กล่าวคือ ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

                โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือมีอาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฏาคมและสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 4 ฤดู

ฤดู

ช่วงเดือน

เกาะเหนือ

เกาะใต้

เครื่องนุ่งห่ม

ฤดูร้อน

ธันวาคม – กุมภาพันธ์

16 – 25 C

13 – 22 C

ปกติ

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคม – พฤษภาคม

13 – 19 C

7 – 17 C

แจ็กเก็ต

ฤดูหนาว

มิถุนายน – สิงหาคม

8 – 13 C

2 – 10 C

โค้ทหนา

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน – พฤศจิกายน

11 – 17 C

7 – 17 C

โค้ทบาง

 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  091-789 7859

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok